Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
administrativa - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výuka
     
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
Autor:
Ing. Jana Domanová, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent 1:
prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
Oponent 2:
doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Oponent 3:
Ing. Marek Rodný, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
Abstrakt:Biouhlie je vysoko pórovitý materiál, ktorého aplikácia do pôdy môže zlepšiť hydrofyzikálne vlastnosti pôdy. Hlavným cieľom práce bol výskum vplyvu biouhlia aplikovaného do piesočnato-hlinitej pôdy. Biouhlie použité na poľný experiment bolo vyrobené pyrolýzou kalov papierenského vlákna a obilných šupiek pri teplote 550 °C po dobu 30 minút. Výskum bol realizovaný na experimentálnej ploche Malanta v regióne Nitra (lat. 48°19´00´´, lon. 18°09´00´´). Experiment pozostával z troch dávok aplikácie biouhlia 0, 10 a 20 t.ha-1 (Kontrola, B10, B20), v kombinácii s aplikáciou dusíka (Anorg. hn. B10+N, B20+N) a v kombinácii s kompostom (B10+kom, B20+kom), v troch opakovaniach. Biouhlie bolo do pôdy aplikované v marci 2014, do hĺbky 0-10 cm. Vzorky pôdy na stanovenie požadovaných charakteristík boli odobraté 53 dní, 365 a 603 dní po aplikácii biouhlia. Po 53 dňoch biouhlie zvýšilo pórovitosť a obsah vody v pôde pri tlakovom potenciály -1 kPa (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom), hydraulickú vodivosť (B20+N, B10+kom) a využiteľnú vodnú kapacitu (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom). Bolo zistené aj zníženie objemovej hmotnosti pôdy (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom). Po roku od aplikácie biouhlie zvýšilo obsah vody v pôde pri tlakových potenciáloch -1 kPa, -5,5 kPa, -20 kPa, využiteľnú vodnú kapacitu a pórovitosť pôdy (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom). Po poslednom meraní sa znížila hydraulická vodivosť pôdy (B10, B20, B10+N, B20+kom) a zvýšila využiteľná vodná kapacita (B10, B20, B10+N, B20+N, B10+kom, B20+kom).
Klíčová slova:
hydraulická vodivosť, objemová hmotnosť, obsah vody v pôde, biouhlie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně