Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods of soil moisture measurement
Written by (author): Ing. Lucia Toková
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:Ing. Justína Vítková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy merania pôdnej vlhkosti
Summary:Medzi dôležité hydrofyzikálne charakteristiky pôdy patrí aj pôdna vlhkosť, ktorej stanovenie je pomerne zložitá procedúra. Cieľom bakalárskej práce bolo získať teoretické znalosti o metódach merania pôdnej vlhkosti a prístrojovej techniky na jej určovanie s použitím dostupnej literatúry. Téma bakalárskej práce bola zameraná na porovnanie meraní pôdnej vlhkosti rôznymi vlhkomermi.
Key words:fyzikálne vlastnosti pôdy, vlhkosť pôdy, vyjadrenie pôdnej vlhkosti, metódy merania pôdnej vlhkosti, prístroje na meranie vlhkosti pôdy, gravimetrická metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited