Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     
     
     Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
Ing. Marek Rodný, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
Abstrakt:
Pôda je základnou podmienkou života organizmov a človeka, a to hlavne pre jej produkčnú schopnosť, ktorá je podmienená jej fyzikálnymi a hydrofyzikálnymi vlastnosťami. Preto je podstatné poznať tieto vlastnosti, ktoré majú vplyv na vývoj rastlín, ich koreňového systému, dodávanie živín rastlinám, čo je veľmi dôležité v poľnohospodárstve alebo v lesnom hospodárstve. Pôda je taktiež miesto, kde žije množstvo druhom živočíchov, ktoré sú v úzkej symbióze v rastlinstvom. V bakalárskej práci je podaný výstižný teoretický prehľad o hydrofyzikálnych vlastnostiach pôd a zaoberá sa aj popisom tvorby údajovej databázy hydrofyzikálnych vlastností pôd a vodného režimu pôd a jej následnou web distribúciou. V súčasnosti geografické informačné systémy ponúkajú širokú škálu využitia od spracovania dát, analýz, tvorby mapových výstupov až po ich následnú web distribúciu. Pri publikovaní dát musíme dbať na ich aktuálnosť. V práci sú tiež teoreticky popísané možnosti a metodické postupy v softvéroch pri spracovaní, úprave a následnej web distribúcií hydrofyzikálnych a fyzikálnych vlastností pôd pre širokú odbornú verejnosť. Výsledkom práce je komplexné teoretické spracovanie danej problematiky, ktoré tvorí východisko pre praktickú časť diplomovej práce.
Klíčová slova:Zrnitosť pôdy, Web distribúcia dát, Hydrofyzikálne vlastnosti pôdy, Geografické informačné systémy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně