Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
administratíva - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:Ing. Marek Rodný, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
Abstrakt:Pôda je základnou podmienkou života organizmov a človeka, a to hlavne pre jej produkčnú schopnosť, ktorá je podmienená jej fyzikálnymi a hydrofyzikálnymi vlastnosťami. Preto je podstatné poznať tieto vlastnosti, ktoré majú vplyv na vývoj rastlín, ich koreňového systému, dodávanie živín rastlinám, čo je veľmi dôležité v poľnohospodárstve alebo v lesnom hospodárstve. Pôda je taktiež miesto, kde žije množstvo druhom živočíchov, ktoré sú v úzkej symbióze v rastlinstvom. V bakalárskej práci je podaný výstižný teoretický prehľad o hydrofyzikálnych vlastnostiach pôd a zaoberá sa aj popisom tvorby údajovej databázy hydrofyzikálnych vlastností pôd a vodného režimu pôd a jej následnou web distribúciou. V súčasnosti geografické informačné systémy ponúkajú širokú škálu využitia od spracovania dát, analýz, tvorby mapových výstupov až po ich následnú web distribúciu. Pri publikovaní dát musíme dbať na ich aktuálnosť. V práci sú tiež teoreticky popísané možnosti a metodické postupy v softvéroch pri spracovaní, úprave a následnej web distribúcií hydrofyzikálnych a fyzikálnych vlastností pôd pre širokú odbornú verejnosť. Výsledkom práce je komplexné teoretické spracovanie danej problematiky, ktoré tvorí východisko pre praktickú časť diplomovej práce.
Kľúčové slová:
Zrnitosť pôdy, Web distribúcia dát, Hydrofyzikálne vlastnosti pôdy, Geografické informačné systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene