Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
Autor: Ing. Peter Varga
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:Ing. Marek Rodný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
Abstrakt:Pôda je základnou podmienkou života organizmov a človeka, a to hlavne pre jej produkčnú schopnosť, ktorá je podmienená jej fyzikálnymi a hydrofyzikálnymi vlastnosťami. Preto je podstatné poznať tieto vlastnosti, ktoré majú vplyv na vývoj rastlín, ich koreňového systému, dodávanie živín rastlinám, čo je veľmi dôležité v poľnohospodárstve alebo v lesnom hospodárstve. Pôda je taktiež miesto, kde žije množstvo druhom živočíchov, ktoré sú v úzkej symbióze v rastlinstvom. V bakalárskej práci je podaný výstižný teoretický prehľad o hydrofyzikálnych vlastnostiach pôd a zaoberá sa aj popisom tvorby údajovej databázy hydrofyzikálnych vlastností pôd a vodného režimu pôd a jej následnou web distribúciou. V súčasnosti geografické informačné systémy ponúkajú širokú škálu využitia od spracovania dát, analýz, tvorby mapových výstupov až po ich následnú web distribúciu. Pri publikovaní dát musíme dbať na ich aktuálnosť. V práci sú tiež teoreticky popísané možnosti a metodické postupy v softvéroch pri spracovaní, úprave a následnej web distribúcií hydrofyzikálnych a fyzikálnych vlastností pôd pre širokú odbornú verejnosť. Výsledkom práce je komplexné teoretické spracovanie danej problematiky, ktoré tvorí východisko pre praktickú časť diplomovej práce.
Kľúčové slová:Zrnitosť pôdy, Web distribúcia dát, Hydrofyzikálne vlastnosti pôdy, Geografické informačné systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene