Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
administratíva - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     Výučba     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané pôdne charakteristiky
Autor: Ing. Veronika Korabská
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané pôdne charakteristiky
Abstrakt:
Práca prezentuje vplyv použitia biouhlia na pôdne prostredie. Objektom skúmania mojej práce bolo biouhlie a jeho vplyv na vybrané pôdne charakteristiky najmä hydraulickú vodivosť. V práci analyzujem vplyv biouhlia na pôdu. Overila som postup pre výpočet hydraulickej vodivosti s premenlivým sklonom. Predpokladá sa, že tento postup pomôže zistiť ideálne hodnoty koeficientu hydraulickej vodivosti. Zistila som, že aplikovanie biouhlia má vplyv na vybrané charakteristiky pôdy. Navrhujem aplikovať do praxe určité druhy hnojenia a aplikácie biouhlia a obohateného biouhlia. Práca je rozdelená na šesť kapitol. Obsahuje tri grafy, dvadsať tabuliek a jedenásť príloh. V prvej kapitole sa venujem všeobecnému opisu biouhlia. V ďalšej časti sa charakterizujú fyzikálne a chemické charakteristiky pôdy, na ktoré má vplyv aplikácia biouhlia a hydraulickej vodivosti. Záverečná kapitola sa zaoberá výpočtom a zhrnutím výsledkov v tabuľkách. Výsledkom riešenia danej problematiky je napomáhanie zlepšenia hydraulickej vodivosti pôdy na rast plodín, konkrétne pšenice.
Kľúčové slová:
hydraulická vodivosť, biouhlie, vlastnosti pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene