Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Administration - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts                    
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Alternative proposal of football field irrigation
Written by (author):
Ing. Lukáš Kováčik
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:Ing. Martin Halmo
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívny návrh závlahy futbalového ihriska
Summary:
Medzi najviac zaťažované trávnikové plochy patria futbalové trávniky. Kvalitná závlaha je predpokladom vysokej kvality hracej plochy, rýchlej regenerácie trávnika a v neposlednom rade i úspory vody a elektrickej energie. Hlavnou prioritou automatických závlahových systémov je rovnomernosť distribúcie závlahovej vody. Trávnik pri kvalitnej závlahe vykazuje zdravý rast a po záťaži sa rýchlo regeneruje. Spolu so závlahovou vodou je možné dodať trávniku aj potrebné živiny. Tento spôsob prihnojovania sa nazýva fertigácia, kedy sa potrebné množstvo hnojiva rozpustí v zásobnej nádrži, odkiaľ sa následne v rámci závlahy aplikuje na zavlažovaný trávnik. Pred zimou sa ochrana závlahového systému robí prostredníctvom zazimovania, kedy sa vyfúkne voda nachádzajúca sa v potrubí, aby nedošlo v dôsledku pôsobenia mrazov k poškodeniu potrubia alebo iných prvkov systému. Počas roka je potrebná ochrana hlavne výsuvných prvkov postrekovačov, na čo sa používajú trávne kryty s umelým trávnikom. Závlahové technológie používané v súčasnosti umožňujú použitie nadzemných ale aj podzemných spôsobov zavlažovania s určitými výhodami každého spôsobu. Tiež existujú rôzne stupne automatizácie závlahových systémov, ako napríklad poloautomatické závlahové vozíky alebo plne automatické závlahové systémy realizované prostredníctvom výsuvných postrekovačov. Tieto návrhy spolu s komplexným zhodnotením realizácie projektovej dokumentácie a prevádzky umožnia optimálny výber závlahy na riešených futbalových ihriskách.
Key words:postrekovače, automatická závlaha, podzemná závlaha, závlahový systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited