Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty
     
Výuka          
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Alternatívny návrh závlahy futbalového ihriska
Autor:
Pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Halmo
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Alternatívny návrh závlahy futbalového ihriska
Abstrakt:
Medzi najviac zaťažované trávnikové plochy patria futbalové trávniky. Kvalitná závlaha je predpokladom vysokej kvality hracej plochy, rýchlej regenerácie trávnika a v neposlednom rade i úspory vody a elektrickej energie. Hlavnou prioritou automatických závlahových systémov je rovnomernosť distribúcie závlahovej vody. Trávnik pri kvalitnej závlahe vykazuje zdravý rast a po záťaži sa rýchlo regeneruje. Spolu so závlahovou vodou je možné dodať trávniku aj potrebné živiny. Tento spôsob prihnojovania sa nazýva fertigácia, kedy sa potrebné množstvo hnojiva rozpustí v zásobnej nádrži, odkiaľ sa následne v rámci závlahy aplikuje na zavlažovaný trávnik. Pred zimou sa ochrana závlahového systému robí prostredníctvom zazimovania, kedy sa vyfúkne voda nachádzajúca sa v potrubí, aby nedošlo v dôsledku pôsobenia mrazov k poškodeniu potrubia alebo iných prvkov systému. Počas roka je potrebná ochrana hlavne výsuvných prvkov postrekovačov, na čo sa používajú trávne kryty s umelým trávnikom. Závlahové technológie používané v súčasnosti umožňujú použitie nadzemných ale aj podzemných spôsobov zavlažovania s určitými výhodami každého spôsobu. Tiež existujú rôzne stupne automatizácie závlahových systémov, ako napríklad poloautomatické závlahové vozíky alebo plne automatické závlahové systémy realizované prostredníctvom výsuvných postrekovačov. Tieto návrhy spolu s komplexným zhodnotením realizácie projektovej dokumentácie a prevádzky umožnia optimálny výber závlahy na riešených futbalových ihriskách.
Klíčová slova:
postrekovače, automatická závlaha, podzemná závlaha, závlahový systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně