Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)

               Publications     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Irrigation artificial turf football field
Written by (author): Ing. Patrik Mikuš
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martin Halmo
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Závlaha umelého povrchu futbalového ihriska
Summary:Športové povrchy z umelej trávy sú celosvetovo známe už viac než 30 rokov a priebežne dochádzalo k ich vylepšovaniu, čím sa dokázali potrebnými vlastnosťami priblížiť k prírodným trávnikom. Umelý trávnik tretej generácie zabezpečuje vysokú odolnosť povrchu spojenú s komfortom a bezpečnosťou pre hráčov, technicky a finančne nenáročnú údržbu a dlhú životnosť. Využívanie prírodného trávnika je maximálne limitované na 300 hodín v roku pri jeho dôkladnej údržbe. Ak je ale ihrisko používané každodenne, s istotou sa to odrazí na kvalite jeho povrchu. Jedným z najvýhodnejších riešení ako predĺžiť hrateľnosť a zvýšiť kvalitu povrchu je umelý trávnik. S využitím najmodernejších postupov a materiálov dokážeme zabezpečiť hrateľnosť povrchu takmer počas celého roka. Umelý trávnik vyžaduje pravidelné vlhčenie a hlavne v letných mesiacoch schladenie povrchu. Toto sa dá zabezpečiť správne navrhnutou a prevádzkovanou závlahou. Práca si kladie za cieľ vyhotoviť takéto riešenie vo viacerých alternatívach.
Key words:závlaha, umelý povrch, postrekovače

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited