Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
administrativa - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty          Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť a vývoj vegetačného indexu kukurice siatej
Autor:
Pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť a vývoj vegetačného indexu kukurice siatej
Abstrakt:
Predpokladaná diplomová práca je zameraná na hodnotenie pôdnej vlhkosti aplikácií biouhlia a na vývoj vegetačného indexu kukurice siatej. Pôdna vlhkosť je jedným zo základných parametrov pri posudzovaní úrodnosti pôdy, a pri kalkulovaní predpokladanej úrody. V prvom rade sa zameriame na meranie vlhkosti gravimetrickou metódou, ktorá patrí medzi najpresnejšie metódy. Zhrnieme celkovo vlhkostné pomery v regióne Malanta v roku 2015. V prvom rade bolo potrebné naštudovať hodnotenú plodinu-kukuricu. Jej morfologickú a biologickú stavbu. Potreby a požiadavky plodiny na pestovateľskú plochu, klimatické podmienky a pôdne nároky. Na základe poznania problematiky, boli hľadané funkčné vzťahy medzi pôdnou vlhkosťou a aplikáciou biouhlia. Naším cieľom je nájsť koreláciu medzi nameranými hodnotami pôdnej vlhkosti a aplikáciou biouhlia. Tvorba biomasy je jedným z ukazovateľov, ako plodina reaguje na pôdne a klimatické podmienky. Pre účely kalkulácie tvorby biomasy použijeme softvér BreedPix, ktorý počíta podiel zelenej frakcie na snímkach z fotoaparátu. V súčasnej dobe existujú rôzne metódy hodnotenia rastlinnej biomasy. Vizuálne pokrytie je často subjektívne; ostatné metódy sú deštruktívne alebo vyžadujú nejaké špeciálne zariadenie. Existujú možnosti používania digitálnych snímok získaných konvenčným digitálnym fotoaparátom pre účely monitorovania poľnohospodárskeho vývoja rastliny a buriny počas vegetačného obdobia na stanovenom experimentálnom stanovišti. Obrazy kukurice (Zea mays L.) boli snímane na poľnohospodárskej pôde v priebehu vegetačnej sezóny 2015. Snímky boli analyzované v softvéri BreedPix, ktorý analyzuje podiel zelenej frakcie (počet zelených pixelov), a tým aj vegetačný index. Odhadovalo sa, že IDVI na konkrétnom pozemku bude v intervale od 0,03 do 0,38. Ďalej predpokladáme, že rastúci trend vo vývoji rastlín bol čiastočne obmedzený konkurenčnou prítomnosťou burín na začiatku štúdie. Podľa našich skúseností môžeme odporučiť softvér pre časové a priestorové sledovanie vývoja využitia poľnohospodárskej plochy. Použitie je obmedzené pre skoré rastové fázy. Okrem toho môžu byť použité aj pre analyzovanie pokrytia burín.
Klíčová slova:
index vegetácie, pôdna vlhkosť, vývoj rastlín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně