Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     Výuka     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy futbalového ihriska
Autor: Ing. Maroš Sádovský
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:Ing. Martin Halmo
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy futbalového ihriska
Abstrakt:
Veľmi dôležitým prvkom pri kvalite futbalových zápasov alebo iných športových aktivít je práve drenážna a vegetačná vrstva. Cieľom diplomovej práce je na základe už existujúcich nameraných parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy navrhnutie najvhodnejšieho opatrenia a voľby frakcií kameniva a zeminy na prestavbu a účinnú funkciu týchto vrstiev pre futbalové ihrisko v obci Žitavce. Pri návrhu týchto vrstiev a ich zloženie sme sa pridržiavali normy DIN 18 035 – 4. Namerané existujúce parametre boli prebraté z bakalárskej práce Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov (Sádovský, 2016), v ktorej sme zrealizovali merania zrnitostného zloženia, hydraulickej vodivosti pôdy a základných fyzikálnych a hydrofyzikálnych vlastností pôdy. V práci bol navrhnutý systém vybudovanie vegetačnej a drenážnej vrstvy s jednotlivými pomermi frakcií, automatický závlahový systém v troch alternatívach (16+8 postrekovačov 10+3 postrekovačov, kvapková závlaha DRIPLINE XFS). Spracovaný bol zoznam použitého materiálu a rozpočet predpokladaných realizovaných nákladov. Prestavbou futbalového trávnika podľa spracovaného návrhu sa podstatne skvalitní realizovaná športová plocha pričom vznikne ihrisko spĺňajúce všetky kvalitatívne normy kladúce na daný druh trávnikov. Zároveň tak vzniknú lepšie podmienky na dosiahnutie kvalitnejších výkonov športovcov s nižším rizikom možných úrazov.
Klíčová slova:
vegetačná vrstva, drenážna vrstva, futbalový trávnik , piesok, závlahový systém , postrekovače

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně