Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)

Kontakty     Výuka
     
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
Ing. Peter Šurda, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia
Abstrakt:
Predchádzajúce štúdie odhalili pozitívne účinky biouhlia na hydrofyzikálne vlastnosti pôdy. Za účelom overenia tejto hypotézy bol v roku 2014 založený poľný experiment na výskumnej báze Dolná Malanta, ktorý sa skladal z niekoľkých variantov pokusu s rôznymi dávkami biouhlia a dusíka. Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotiť vplyv zapracovaného biouhlia v rôznych dávkach na pôdnu vlhkosť a analyzovať jej zmeny. Merania pôdnej vlhkosti sa uskutočňovali dvoma metódami a to gravimetricky a TDR metódou. Pre potrebu lepšej interpretácie výsledkov bolo potrebné prístroj kalibrovať použitím lineárnej závislosti oboch metód. Pri pozorovaní regresných priamiek vo všetkých variantoch sme dospeli k zaujímavým skutočnostiam, že vo variantoch s dávkou dusíka sa javí značná odchýlka od variantu kontroly čo nás utvrdzuje v tom, že dusík vplýva na meranie TDR. Pre splnenie stanoveného cieľa bolo potrebné vychádzať z údajov nameraných gravimetrickou metódou pričom objemová vlhkosť sa stanovila na štyroch variantoch pokusu B0+N0, B20+N0, B20+N160 a B20+N240. Pozitívny vplyv zapracovaného biouhlia na pôdnu vlhkosť nevieme jednoznačne preukázať v roku 2017. Biouhlie v dávke 20 t.ha-1 s dávkou dusíka 240 kg.ha-1 zvýšilo obsah vody v pôde, avšak nie v takej značnej miere ako pri predchádzajúcich rokoch.
Klíčová slova:pôdna vlhkosť, gravimetrická metóda, kalibrácia TDR, biouhlie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně