Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
administratíva - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty
     
     
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia
Autor:
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Peter Šurda, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia
Abstrakt:
Predchádzajúce štúdie odhalili pozitívne účinky biouhlia na hydrofyzikálne vlastnosti pôdy. Za účelom overenia tejto hypotézy bol v roku 2014 založený poľný experiment na výskumnej báze Dolná Malanta, ktorý sa skladal z niekoľkých variantov pokusu s rôznymi dávkami biouhlia a dusíka. Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotiť vplyv zapracovaného biouhlia v rôznych dávkach na pôdnu vlhkosť a analyzovať jej zmeny. Merania pôdnej vlhkosti sa uskutočňovali dvoma metódami a to gravimetricky a TDR metódou. Pre potrebu lepšej interpretácie výsledkov bolo potrebné prístroj kalibrovať použitím lineárnej závislosti oboch metód. Pri pozorovaní regresných priamiek vo všetkých variantoch sme dospeli k zaujímavým skutočnostiam, že vo variantoch s dávkou dusíka sa javí značná odchýlka od variantu kontroly čo nás utvrdzuje v tom, že dusík vplýva na meranie TDR. Pre splnenie stanoveného cieľa bolo potrebné vychádzať z údajov nameraných gravimetrickou metódou pričom objemová vlhkosť sa stanovila na štyroch variantoch pokusu B0+N0, B20+N0, B20+N160 a B20+N240. Pozitívny vplyv zapracovaného biouhlia na pôdnu vlhkosť nevieme jednoznačne preukázať v roku 2017. Biouhlie v dávke 20 t.ha-1 s dávkou dusíka 240 kg.ha-1 zvýšilo obsah vody v pôde, avšak nie v takej značnej miere ako pri predchádzajúcich rokoch.
Kľúčové slová:pôdna vlhkosť, gravimetrická metóda, kalibrácia TDR, biouhlie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene