Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
administratíva - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     
     
     
Publikácie
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Aplikácia priestorových dát z informačného systému Hydrophysics.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:
Ing. Peter Šurda, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Aplikácia priestorových dát z informačného systému Hydrophysics.
Abstrakt:
Pôda je prírodný zdroj považovaný za jeden z najvzácnejších bohatstiev ľudstva. Preto je potrebné poznať jej vlastnosti, ktoré sú podmienené fyzikálnymi a hydrofyzikálnymi procesmi určujúcimi produkčnú schopnosť a efektivitu poľnohospodárstva. Vývoj geografických informačných systémov bol podnietený a aplikovaný hlavne v oblasti využívania prírodných zdrojov. Predovšetkým v pôdoznaleckej sfére je badať veľkú snahu realizovať potenciál tohto vývoja a aplikovať mnohé výstupy pôdneho i špecializovaného pôdneho prieskumu do nových klasifikačných a mapových výstupov. Súčasne s týmito vedeckými a technologickými zmenami sa začalo investovať do tvorby máp a objavuje sa veľký počet užívateľov týchto informácií. Výsledkom diplomovej práce je oboznámenie sa s celým procesom od spracovávania, modelovania a priestorových analýz hydrofyzikálnych vlastností pôd po ich následnú web distribúciu na internete. Hlavným výsledkom diplomovej práce sú mapy hydrofyzikálnych vlastností pôd publikované na informačnom systéme Hydrophysics.
Kľúčové slová:Geografické informačné systémy, priestorové dáta, interpolačné metódy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene