Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
administrativa - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     Výuka
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Identifikácia historických lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka
Autor: Bc. Tomáš Abel
Pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Identifikácia historických lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka
Abstrakt:
Biouhlie a jeho aplikácia na poľnohospodársku pôdu sa v poslednom období dostáva čoraz viac do popredia. Mnohé štúdie ukazujú na rôzne benefity, ktoré tento materiál prináša. Biouhlie je vďaka svojej štruktúre a chemickému zloženiu schopné modifikovať viaceré fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy. Pozitívne účinky uhlia v pôde poznali ľudia už od pradávna. V dnešnej dobe sa vedecké a výskumné inštitúcie mnohých krajín snažia o podrobné preskúmanie tejto suroviny z rôznych hľadísk. Literárny prehľad tejto práce sa zaoberá históriou výroby a využívania dreveného uhlia, významom aplikácie biouhlia na pôdu a tiež vybranými fyzikálnymi a hydrofyzikálnymi vlastnosťami pôd. Praktická časť práce pozostávala z hľadania a mapovania historických lokalít so zvýšeným obsahom pôdneho uhlíka v oblasti Malých Karpát v povodí Lozorňanského potoka. Ide o miliere, teda miesta kde sa v minulosti vyrábalo drevené uhlie. Na týchto miestach ostali pozostatky uhlia, ktoré sa časom stali súčasťou pôdy a zmenili jej vlastnosti. V ďalšej časti práce boli analyzované odobraté pôdne vzorky z piatich takýchto lokalít, pričom každá bola charakterizovaná inými pôdnymi vlastnosťami. Pôdne vzorky boli odoberali z každej lokality do Kopeckého valčekov a to z miesta, kde sa nachádzalo uhlie (n=4) a pre porovnanie zmien aj z blízkeho okolia (kontrola), kde sa uhlie nenachádzalo (n=4). Tieto vzorky boli následne prevezené do laboratória, kde boli na každej vzorke analyzované vybrané pôdne charakteristiky. Porovnaním s kontrolou bolo analyzované ako pridaný uhlík zmenil skúmané vlastnosti pôd na danej lokalite od času výroby uhlia po súčasnosť.  
Klíčová slova:biouhlie, pôda, fyzikálne vlastnosti pôdy, hydraulická vodivosť, milier

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně