Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     Výučba     
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Identifikácia historických lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka
Autor: Bc. Tomáš Abel
Pracovisko:
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Identifikácia historických lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka
Abstrakt:
Biouhlie a jeho aplikácia na poľnohospodársku pôdu sa v poslednom období dostáva čoraz viac do popredia. Mnohé štúdie ukazujú na rôzne benefity, ktoré tento materiál prináša. Biouhlie je vďaka svojej štruktúre a chemickému zloženiu schopné modifikovať viaceré fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy. Pozitívne účinky uhlia v pôde poznali ľudia už od pradávna. V dnešnej dobe sa vedecké a výskumné inštitúcie mnohých krajín snažia o podrobné preskúmanie tejto suroviny z rôznych hľadísk. Literárny prehľad tejto práce sa zaoberá históriou výroby a využívania dreveného uhlia, významom aplikácie biouhlia na pôdu a tiež vybranými fyzikálnymi a hydrofyzikálnymi vlastnosťami pôd. Praktická časť práce pozostávala z hľadania a mapovania historických lokalít so zvýšeným obsahom pôdneho uhlíka v oblasti Malých Karpát v povodí Lozorňanského potoka. Ide o miliere, teda miesta kde sa v minulosti vyrábalo drevené uhlie. Na týchto miestach ostali pozostatky uhlia, ktoré sa časom stali súčasťou pôdy a zmenili jej vlastnosti. V ďalšej časti práce boli analyzované odobraté pôdne vzorky z piatich takýchto lokalít, pričom každá bola charakterizovaná inými pôdnymi vlastnosťami. Pôdne vzorky boli odoberali z každej lokality do Kopeckého valčekov a to z miesta, kde sa nachádzalo uhlie (n=4) a pre porovnanie zmien aj z blízkeho okolia (kontrola), kde sa uhlie nenachádzalo (n=4). Tieto vzorky boli následne prevezené do laboratória, kde boli na každej vzorke analyzované vybrané pôdne charakteristiky. Porovnaním s kontrolou bolo analyzované ako pridaný uhlík zmenil skúmané vlastnosti pôd na danej lokalite od času výroby uhlia po súčasnosť.  
Kľúčové slová:biouhlie, pôda, fyzikálne vlastnosti pôdy, hydraulická vodivosť, milier

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene