Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of Biochar Application on Hydraulic Soil Conductivity
Written by (author): Ing. Veronika Korabská
Department: Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:Ing. Peter Šurda, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv aplikácie biouhlia na hydraulickú vodivosť pôdy
Summary:V tejto práci je prezentovaná aplikácia biouhlia do pôdy a to, ako vplýva na prostredie pôdy. V pozornosti je hydraulická vodivosť pôdy, ako jedna z hydrofyzikálnych charakteristík pôdy. Použitá je metódu merania hydraulickej vodivosti na zariadení s premenlivým hydraulickým sklonom. V práci je v literárnom prehľade charakterizované biouhlie z mnohých hľadísk, jeho zapracovanie do pôdy, charakteristiky ale aj jeho účinky. Ďalšie časti sú venované hydraulickej vodivosti a v konečnom dôsledku sú spracované a zhrnuté výsledky experimentu. Cieľom bolo zlepšiť hydraulickú vodivosť pôdy pre napomáhanie rastu, v tomto prípade, kukurice siatej.
Key words:biouhlie, hydraulická vodivosť, pôda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited