Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv aplikácie biouhlia na hydraulickú vodivosť pôdy
Autor: Ing. Veronika Korabská
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent:Ing. Peter Šurda, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv aplikácie biouhlia na hydraulickú vodivosť pôdy
Abstrakt:V tejto práci je prezentovaná aplikácia biouhlia do pôdy a to, ako vplýva na prostredie pôdy. V pozornosti je hydraulická vodivosť pôdy, ako jedna z hydrofyzikálnych charakteristík pôdy. Použitá je metódu merania hydraulickej vodivosti na zariadení s premenlivým hydraulickým sklonom. V práci je v literárnom prehľade charakterizované biouhlie z mnohých hľadísk, jeho zapracovanie do pôdy, charakteristiky ale aj jeho účinky. Ďalšie časti sú venované hydraulickej vodivosti a v konečnom dôsledku sú spracované a zhrnuté výsledky experimentu. Cieľom bolo zlepšiť hydraulickú vodivosť pôdy pre napomáhanie rastu, v tomto prípade, kukurice siatej.
Kľúčové slová:biouhlie, hydraulická vodivosť, pôda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene