Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciuD. IgazAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.10.201330.09.2017
2 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. BárekAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRaktívny riešiteľ 01.07.201530.06.2019
3 Inovácia vzdelávacieho procesu v oblasti hydropedológie s implementáciou excelentného centra do procesu výučbyD. IgazKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201731.12.2019
4 Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácieD. IgazVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201231.12.2015
5 Kvantifikácia, parametrizácia a verifikácia vplyvu extrémnych výkyvov počasia na pôdne prostredie pri jeho šetrnom využívaníD. IgazAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.07.201631.12.2019
6 Priestorová analýza hydrofyzikálnych charakteristík poľnohospodársky využívaných pôd vo vytypovanom povodí.D. IgazVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200931.12.2011
7 Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu.D. IgazAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.05.201131.10.2014
8 Stimulácia verejnosti pre podporu adaptačných opatrení súvisiacich s využitím vody na zmiernenie dopadov klimatickej zmenyD. IgazMedzinárodné projekty (ostatné)garant01.09.202031.12.2024
9 Trvalo udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a na UkrajineD. IgazStandard Grants STOP!!!garant01.07.201701.05.2018
10 Vplyv aplikácie biouhlia na vodný režim pôd a vybrané agro-enviromentálne charakteristikyD. IgazVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201931.12.2021
11 Výskum adaptability nutrične hodnotného amarantu v podmienkach zmeny klímyD. IgazAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.07.201730.06.2021

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý