Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     
     
Projekty
     
          Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
GarantDruh
Oficiální role
OdkdyDokdy
1
D. Igaz
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant01.10.201330.09.2017
2
 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. BárekAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRaktívny riešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
3 Inovácia vzdelávacieho procesu v oblasti hydropedológie s implementáciou excelentného centra do procesu výučbyKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201731.12.2019
4 Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácieD. IgazVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2012
31.12.2015
5
 Kvantifikácia, parametrizácia a verifikácia vplyvu extrémnych výkyvov počasia na pôdne prostredie pri jeho šetrnom využívaní
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.201631.12.2019
6 Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímyJ. Horák
OP Kvalita životného prostredia
riešiteľ
01.11.2019
30.06.2021
7
 Priestorová analýza hydrofyzikálnych charakteristík poľnohospodársky využívaných pôd vo vytypovanom povodí.
D. IgazVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011
8
 Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu.
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant01.05.201131.10.2014
9
 Stimulácia verejnosti pre podporu adaptačných opatrení súvisiacich s využitím vody na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny
D. Igaz
Medzinárodné projekty (ostatné)
garant
01.09.2020
31.12.2024
10
Standard Grants STOP!!!
garant01.07.201701.05.2018
11
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2019
31.12.2021
12
 Výskum adaptability nutrične hodnotného amarantu v podmienkach zmeny klímy
D. IgazAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2017
30.06.2021

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý