Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
administrativa - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     
     
Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruhOficiální roleOdkdy
Dokdy
1
 Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciuD. IgazAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.10.2013
30.09.2017
2
 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
aktívny riešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
3
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2017
31.12.2019
4
 Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácieD. IgazVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2012
31.12.2015
5
 Kvantifikácia, parametrizácia a verifikácia vplyvu extrémnych výkyvov počasia na pôdne prostredie pri jeho šetrnom využívaní
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.07.2016
31.12.2019
6
J. HorákOP Kvalita životného prostredia
riešiteľ
01.11.2019
30.06.2021
7
 Priestorová analýza hydrofyzikálnych charakteristík poľnohospodársky využívaných pôd vo vytypovanom povodí.
D. Igaz
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200931.12.2011
8
 Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu.APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant
01.05.2011
31.10.2014
9
 Stimulácia verejnosti pre podporu adaptačných opatrení súvisiacich s využitím vody na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny
Medzinárodné projekty (ostatné)
garant
01.09.2020
31.12.2024
10
Standard Grants STOP!!!
garant
01.07.2017
01.05.2018
11
J. Pagáč
OP Integrovaná infraštruktúra
Kľúčový vedecko-výskumný pracovník
04.03.202030.06.2023
12
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2019
31.12.2021
13
 Výskum adaptability nutrične hodnotného amarantu v podmienkach zmeny klímy
D. IgazAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2017
30.06.2021
14 Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný krytL. GabrínyOP Výskum a inovácieriešiteľ01.01.201631.12.2019

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý