Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

          
Projekty
     Publikácie               

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
D. IgazAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.10.2013
30.09.2017
2
 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. BárekAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRaktívny riešiteľ 01.07.201530.06.2019
3 Inovácia vzdelávacieho procesu v oblasti hydropedológie s implementáciou excelentného centra do procesu výučbyKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2017
31.12.2019
4 Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácieD. Igaz
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2012
31.12.2015
5
 Kvantifikácia, parametrizácia a verifikácia vplyvu extrémnych výkyvov počasia na pôdne prostredie pri jeho šetrnom využívaní
D. IgazAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.07.201631.12.2019
6
 Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímyJ. HorákOP Kvalita životného prostredia
riešiteľ
01.11.2019
30.06.2021
7 Priestorová analýza hydrofyzikálnych charakteristík poľnohospodársky využívaných pôd vo vytypovanom povodí.D. Igaz
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011
8
 Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu.
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant01.05.201131.10.2014
9 Stimulácia verejnosti pre podporu adaptačných opatrení súvisiacich s využitím vody na zmiernenie dopadov klimatickej zmenyD. IgazMedzinárodné projekty (ostatné)
garant
01.09.2020
31.12.2024
10
Standard Grants STOP!!!
garant01.07.201701.05.2018
11VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2019
31.12.2021
12
 Výskum adaptability nutrične hodnotného amarantu v podmienkach zmeny klímy
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2017
30.06.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý