Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
administratíva - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
               

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
D. IgazAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.10.201330.09.2017
2
 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. BárekAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
aktívny riešiteľ
01.07.201530.06.2019
3 Inovácia vzdelávacieho procesu v oblasti hydropedológie s implementáciou excelentného centra do procesu výučbyD. Igaz
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201731.12.2019
4
 Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácieD. Igaz
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2012
31.12.2015
5 Kvantifikácia, parametrizácia a verifikácia vplyvu extrémnych výkyvov počasia na pôdne prostredie pri jeho šetrnom využívaní
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2016
31.12.2019
6
 Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
OP Kvalita životného prostredia
riešiteľ01.11.201930.06.2021
7 Priestorová analýza hydrofyzikálnych charakteristík poľnohospodársky využívaných pôd vo vytypovanom povodí.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200931.12.2011
8 Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu.APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.05.201131.10.2014
9 Stimulácia verejnosti pre podporu adaptačných opatrení súvisiacich s využitím vody na zmiernenie dopadov klimatickej zmenyD. Igaz
Medzinárodné projekty (ostatné)
garant
01.09.202031.12.2024
10
Standard Grants STOP!!!garant01.07.201701.05.2018
11 Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôdJ. PagáčOP Integrovaná infraštruktúraKľúčový vedecko-výskumný pracovník04.03.2020
30.06.2023
12
D. IgazVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201931.12.2021
13
 Výskum adaptability nutrične hodnotného amarantu v podmienkach zmeny klímy
D. Igaz
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.2017
30.06.2021
14
 Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt
L. Gabríny
OP Výskum a inovácie
riešiteľ
01.01.2016
31.12.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý