Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd pomocou laserovej difraktometrie: porovnanie výsledkov s pipetovacou metódou
Šinkovičová, Miroslava -- Igaz, Dušan
Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd pomocou laserovej difraktometrie: porovnanie výsledkov s pipetovacou metódou.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 36--37. ISBN 978-80-552-1800-7. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
2.Aplikovaná agrohydrológia
Antal, Jaroslav -- Igaz, Dušan
Aplikovaná agrohydrológia. 8th ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 210 p. ISBN 978-80-552-1825-0.
2018Details
3.Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Balašov, E.V. -- Jonczak, Jerzy
Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients. In Journal of Soils and Sediments. 18, 4 (2018), p. 1432--1440. ISSN 1439-0108.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
4.Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical characteristics?
Igaz, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Domanová, Jana -- Rodný, Marek -- Buchkina, Natalya P.
Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical characteristics?. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 4 (2018), p. 421--428. ISSN 0042-790X.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
5.Effect of biochar and nutrient amendment on vegetative growth of spring barley (Hordeum vulgare L. var. Malz)
Kondrlová, Elena -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Effect of biochar and nutrient amendment on vegetative growth of spring barley (Hordeum vulgare L. var. Malz). In Australian journal of crop science. 12, 2 (2018), p. 178--184. ISSN 1835-2693.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
6.Effect of biochar application to slightly acidic haplic luvisol
Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Effect of biochar application to slightly acidic haplic luvisol.  In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University. (2018),
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
7.Effect of biochar with compost on the soil water content
Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena
Effect of biochar with compost on the soil water content.  In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University. (2018),
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
8.Potential of selected soil amendments to increase the yield of spring barley in the Central Europe
Kondrlová, Elena -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Potential of selected soil amendments to increase the yield of spring barley in the Central Europe.  In 1st International congress on agricultural structures and irrigation. Çünür : Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi. (2018), p. 6--12. ISBN 978-605-81136-0-2. URL: http://www.icasi2018.com/images/ozetkitabcigi-abstract.pdf.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
9.Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd
Igaz, Dušan -- Šinkovičová, Miroslava -- Tall, Andrej -- Kondrlová, Elena -- Horák, Ján
Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd.  In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2018), p. 89--94. ISBN 978-80-89139-41-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
10.Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization
Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Šurda, Peter -- Kolenčík, Marek -- Buchkina, Natalya P. -- Uzarowicz, Lukasz -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan -- Pauková, Žaneta
Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 4 (2018), p. 429--436. ISSN 0042-790X.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
11.The effect of different rates of biochar and biochar in combination with N fertilizer on the parameters of soil organic matter and soil structure
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Igaz, Dušan -- Polláková, Nora -- Buchkina, Natalya P. -- Balashov, Eugene
The effect of different rates of biochar and biochar in combination with N fertilizer on the parameters of soil organic matter and soil structure. In Journal of Ecological Engineering. 19, 6 (2018), p. 153--161. ISSN 2081-139X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
12.Trend of soil moisture at the beginning of year 2017 at locality Malanta
Tárník, Andrej -- Igaz, Dušan -- Borza, Tomáš
Trend of soil moisture at the beginning of year 2017 at locality Malanta.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 43. ISBN 978-80-552-1800-7. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
13.Use of laser analysis in hydropedology
Igaz, Dušan -- Šinkovičová, Miroslava -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena
Use of laser analysis in hydropedology. In Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. 12, (2018), p. 261--266. ISSN 1314-7234.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
14.Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť na experimentálnej lokalite Malanta
Toková, Lucia -- Igaz, Dušan
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť na experimentálnej lokalite Malanta.  In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2018), p. 196--201. ISBN 978-80-89139-42-2.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
15.Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu
Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Igaz, Dušan
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 39. ISBN 978-80-552-1800-7. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.