Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd pomocou laserovej difraktometrie: porovnanie výsledkov s pipetovacou metódou
Šinkovičová, Miroslava -- Igaz, Dušan
Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd pomocou laserovej difraktometrie: porovnanie výsledkov s pipetovacou metódou.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), s. 36--37. ISBN 978-80-552-1800-7. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
2.Aplikovaná agrohydrológia
Antal, Jaroslav -- Igaz, Dušan
Aplikovaná agrohydrológia. 8. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 210 s. ISBN 978-80-552-1825-0.
2018Podrobnosti
3.Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Balašov, E.V. -- Jonczak, Jerzy
Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients. In Journal of Soils and Sediments. 18, 4 (2018), s. 1432--1440. ISSN 1439-0108.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
4.Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical characteristics?
Igaz, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Domanová, Jana -- Rodný, Marek -- Buchkina, Natalya P.
Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical characteristics?. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 4 (2018), s. 421--428. ISSN 0042-790X.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
5.Effect of biochar and nutrient amendment on vegetative growth of spring barley (Hordeum vulgare L. var. Malz)
Kondrlová, Elena -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Effect of biochar and nutrient amendment on vegetative growth of spring barley (Hordeum vulgare L. var. Malz). In Australian journal of crop science. 12, 2 (2018), s. 178--184. ISSN 1835-2693.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
6.Effect of biochar application to slightly acidic haplic luvisol
Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Effect of biochar application to slightly acidic haplic luvisol.  In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University. (2018),
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Podrobnosti
7.Effect of biochar with compost on the soil water content
Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena
Effect of biochar with compost on the soil water content.  In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University. (2018),
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Podrobnosti
8.Potential of selected soil amendments to increase the yield of spring barley in the Central Europe
Kondrlová, Elena -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Potential of selected soil amendments to increase the yield of spring barley in the Central Europe.  In 1st International congress on agricultural structures and irrigation. Çünür : Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi. (2018), s. 6--12. ISBN 978-605-81136-0-2. URL: http://www.icasi2018.com/images/ozetkitabcigi-abstract.pdf.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
9.Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd
Igaz, Dušan -- Šinkovičová, Miroslava -- Tall, Andrej -- Kondrlová, Elena -- Horák, Ján
Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd.  In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2018), s. 89--94. ISBN 978-80-89139-41-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
10.Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization
Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Šurda, Peter -- Kolenčík, Marek -- Buchkina, Natalya P. -- Uzarowicz, Lukasz -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan -- Pauková, Žaneta
Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 4 (2018), s. 429--436. ISSN 0042-790X.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
11.The effect of different rates of biochar and biochar in combination with N fertilizer on the parameters of soil organic matter and soil structure
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Igaz, Dušan -- Polláková, Nora -- Buchkina, Natalya P. -- Balashov, Eugene
The effect of different rates of biochar and biochar in combination with N fertilizer on the parameters of soil organic matter and soil structure. In Journal of Ecological Engineering. 19, 6 (2018), s. 153--161. ISSN 2081-139X.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
12.Trend of soil moisture at the beginning of year 2017 at locality Malanta
Tárník, Andrej -- Igaz, Dušan -- Borza, Tomáš
Trend of soil moisture at the beginning of year 2017 at locality Malanta.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), s. 43. ISBN 978-80-552-1800-7. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
13.Use of laser analysis in hydropedology
Igaz, Dušan -- Šinkovičová, Miroslava -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena
Use of laser analysis in hydropedology. In Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. 12, (2018), s. 261--266. ISSN 1314-7234.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
14.Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť na experimentálnej lokalite Malanta
Toková, Lucia -- Igaz, Dušan
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť na experimentálnej lokalite Malanta.  In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2018), s. 196--201. ISBN 978-80-89139-42-2.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
15.Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu
Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Igaz, Dušan
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), s. 39. ISBN 978-80-552-1800-7. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.