Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORÁK, J. -- KONDRLOVÁ, E. -- IGAZ, D. Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), s. 39. ISBN 978-80-552-1800-7. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf.

Originálny názov: Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Ján Horák, PhD. (34%)
Ing. Elena Aydin, PhD. (33%)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2018
URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 39
Do strany: 39
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Enviro Nitra 2017
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Kľúčové slová: slovenčina: imisie, dusíkaté hnojivá, poľné pokusy, jačmeň jarný, biouhlie, úrody
Rok uplatnenia: 2018
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Posledná zmena: 16.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

HALÁSZOVÁ, K. -- TÁTOŠOVÁ, L. -- ČERNÁ, P. -- PIKALÍK, M. -- KONC, Ľ. Enviro Nitra 2017. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018. ISBN 978-80-552-1800-7.

Originálny názov: Enviro Nitra 2017
Anglický názov:
Editor: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (20%)
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. (20%)
Ing. Petra Černá (20%)
Ing. Martin Pikalík, PhD. (20%)
Ing. Ľubomír Konc, PhD. (20%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1800-7
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 16.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)