Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     
     
Projekty     
Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORÁK, J. -- KONDRLOVÁ, E. -- IGAZ, D. Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), s. 39. ISBN 978-80-552-1800-7. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf.

Originálny názov:
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra biometeorológie a hydrológie
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovak University of Agriculture
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2018
URL:
http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
39
Do strany:
39
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Enviro Nitra 2017
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Kľúčové slová: slovenčina: imisie, dusíkaté hnojivá, poľné pokusy, jačmeň jarný, biouhlie, úrody
Rok uplatnenia: 2018
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:29 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

HALÁSZOVÁ, K. -- TÁTOŠOVÁ, L. -- ČERNÁ, P. -- PIKALÍK, M. -- KONC, Ľ. Enviro Nitra 2017. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018. ISBN 978-80-552-1800-7.

Originálny názov:
Enviro Nitra 2017
Anglický názov:
Editor: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (20%)
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. (20%)
Ing. Petra Černá (20%)
Ing. Martin Pikalík, PhD. (20%)
Ing. Ľubomír Konc, PhD. (20%)
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-552-1800-7
Vydavateľ:
Slovak University of Agriculture
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2018
Posledná zmena:
05.03.2020 19:29 (Import dát z knižnice)