Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IGAZ, D. -- ŠINKOVIČOVÁ, M. -- TALL, A. -- KONDRLOVÁ, E. -- HORÁK, J. Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd.  In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2018), s. 89--94. ISBN 978-80-89139-41-5.

Originálny názov: Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (20%)
Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD. (20%)
Andrej Tall (20%)
Ing. Elena Aydin, PhD. (20%)
doc. Ing. Ján Horák, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Ústav hydrológie SAV
Miesto vydania: Bratislava
Rok zverejnenia: 2018
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 89
Do strany: 94
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: pôdna štruktúra, pôdy, pipetovanie, zrnitosť pôdy, laserová difrakčná analýza
Rok uplatnenia: 2018
 
Záznam vložil: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Posledná zmena: 28.07.2018 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, 2018. ISBN 978-80-89139-41-5.

Originálny názov: Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89139-41-5
Vydavateľ: Ústav hydrológie SAV
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 28.07.2018 22:20 (Import dát z knižnice)