Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

     Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOKOVÁ, L. -- IGAZ, D. Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť na experimentálnej lokalite Malanta.  In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2018), s. 196--201. ISBN 978-80-89139-42-2.

Originálny názov: Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť na experimentálnej lokalite Malanta
Anglický názov:
Autor: Ing. Lucia Toková (50%)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Ústav hydrológie SAV
Miesto vydania:
Bratislava
Rok zverejnenia:
2018
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 196
Do strany: 201
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová:
slovenčina: pôda, kalibrácia, pôdna štruktúra, pôdna vlhkosť, biouhlie
Rok uplatnenia:
2018
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Toková
Posledná zmena:
02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, 2018. ISBN 978-80-89139-42-2.

Originálny názov:
Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89139-42-2
Vydavateľ:
Ústav hydrológie SAV
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2018
Posledná zmena:
24.11.2018 22:20 (Import dát z knižnice)