Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Vladimír Matušek, PhD.
Identification number: 1562
University e-mail: vladimir.matusek [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Mathematics (FEM)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Angelika Bahíková
Súčasný stav a vývojové tendencie cestovného ruchu v Nitrianskom kraji
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Eštoková
Analýza turistických ubytovacích kapacít v Nitrianskom kraji
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Guláš
Použitie diferenciálnych rovníc v technickej praxi
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Handlová
Vývoj cien nehnuteľností vo vybraných lokalitách Slovenska
April 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Haringová
Poskytovanie hypotekárnych úverov vo vybraných finančných inštitúciách
March 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Hroššová
Analýza nákladov vybraných ubytovacích zariadení
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Chovancová
Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných kúpeľoch na Slovensku a v Čechách
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Martina Chovancová
Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných kúpeľoch na Slovensku a v Čechách
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Jančová
Matematické metódy riešenia ekonomických aplikačných úloh
March 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ivana Kmeťová
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby hotelových zariadení
March 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Diana Krajmerová
Využitie integrálneho počtu vo finančných situáciách
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Laco
Faktory ovplyvňujúce náklady a tržby vybraných športových zariadení
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Liptáková
Analýza ponúk v centrách voľného času v Nitrianskom kraji
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Masaryková
Vývojové trendy slovenských kúpeľov
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Medňanská
Pôžičky vo vybraných finančných inštitúciách
April 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Rebeka Mrvová
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie
April 2020Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Paškevičová
Hypotekárne úvery - komparácia vybraných slovenských bánk
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristína Peťovská
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
April 2021Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Smatana
Analýza stravovacích zariadení vo vybranom regióne Slovenska
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tamara Százová
Vývojové trendy vybraných lyžiarskych stredísk
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Štefanka
Modelovanie situácií v technickej praxi prostriedkami matematickej analýzy
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Šuláková
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadení
April 2021Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alexandra Vyskočová
Spotrebiteľský prebytok a prebytok výrobcu v ekonomických situáciách
April 2020Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Zeleňáková
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby stravovacích zariadení
April 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Žvachová
Analýza hypotekárnych úverov na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress