Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Vladimír Matušek, PhD.
Identification number: 1562
 

     Lesson
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Angelika Bahíková
Súčasný stav a vývojové tendencie cestovného ruchu v Nitrianskom kraji
May 2017
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Eštoková
Analýza turistických ubytovacích kapacít v Nitrianskom kraji
May 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Guláš
Použitie diferenciálnych rovníc v technickej praxi
May 2011
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Handlová
Vývoj cien nehnuteľností vo vybraných lokalitách Slovenska
April 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Haringová
Poskytovanie hypotekárnych úverov vo vybraných finančných inštitúciách
March 2018Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Hroššová
Analýza nákladov vybraných ubytovacích zariadení
May 2016
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Chovancová
Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných kúpeľoch na Slovensku a v Čechách
May 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ing. Martina Chovancová
Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných kúpeľoch na Slovensku a v Čechách
May 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Jančová
Matematické metódy riešenia ekonomických aplikačných úloh
March 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ivana Kmeťová
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby hotelových zariadení
March 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Diana Krajmerová
Využitie integrálneho počtu vo finančných situáciách
May 2013
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Laco
Faktory ovplyvňujúce náklady a tržby vybraných športových zariadení
April 2019
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Liptáková
Analýza ponúk v centrách voľného času v Nitrianskom kraji
May 2016Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Masaryková
Vývojové trendy slovenských kúpeľov
May 2016
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Medňanská
Pôžičky vo vybraných finančných inštitúciách
April 2017
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rebeka Mrvová
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie
May 2020
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Alexandra Paškevičová
Hypotekárne úvery - komparácia vybraných slovenských bánk
May 2016
Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Kristína Peťovská
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
April 2021Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ján Smatana
Analýza stravovacích zariadení vo vybranom regióne Slovenska
May 2016Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Tamara Százová
Vývojové trendy vybraných lyžiarskych stredísk
April 2019Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Štefanka
Modelovanie situácií v technickej praxi prostriedkami matematickej analýzy
May 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martina Šuláková
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadení
April 2021Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Alexandra Vyskočová
Spotrebiteľský prebytok a prebytok výrobcu v ekonomických situáciách
May 2020
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Zeleňáková
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby stravovacích zariadení
April 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Žvachová
Analýza hypotekárnych úverov na Slovensku
April 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress