Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Identifikačné číslo: 1563
Univerzitný e-mail: 1563 [at] is.uniag.sk
 
Profesorka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM) - ukončené

Kontakty
     
     
     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stefan Apostol
Význam inovácií a inovačných ekosystémov malých a stredných podnikov v Moldavsku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Balážová
Postavenie motivačných faktorov v hodnotovom rebríčku zamestnancovv vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Bálent
Zhodnotenie podnikateľskej činnosti v agropotravinárskom podniku na domácom trhu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Bálent
Podnikanie malých a stredných podnikov Trenčianskeho kraja v konkurenčnom prostredí Slovenska
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Maroš Bandzi
Osobnosti manažmentu konca 20.storočia a ich prínos pre prax
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Bedeová
Zhodnotenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo vybranom agropotravinárskom subjekte
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Behúlová
Rozvoj podnikateľských aktivít vybranej firmy na domácom a zahraničnom trhu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Benzová
Rozvoj podnikateľských aktivít vybranej firmy na domácom a zahraničnom trhu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adriana Blašková
Hodnotenie systému firemnej identity vo vybranej spoločnosti
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slávka Brijáková
Zhodnotenie firemnej kultúry vo vybranom podniku
marec 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Cétenyiová
Perception of Corporate Social Responsibility in the Selected Company
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Cintelová
Identifikácia vybranej formy vstupu medzinárodnej spoločnosti do hostiteľskej krajiny
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Monika Csikósová
Podniková kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislava Čemeričková
Zhodnotenie systému firemnej identity v spoločnosti pôsobiacej v segmente HORECA
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Radovan Damaškovič
Internacionalizácia podnikania ako faktor konkurencieschopnosti vybraného podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Klaudia Darážová
Rozdiely v národných kultúrach a ich vplyv na efektívnosť manažérskej práce
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Iveta Ďatelinková
Hodnotenie firemnej identity a spoločenskej zodpovednosti podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Iveta Ďatelinková
Uplatňované formy odmeňovania vo vybranom podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petra Domaracká
Firemná identita a jej hodnotenie vo vybranej medzinárodnej spoločnosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Dúcová
Motivačné faktory v hodnotovom rebríčku zamestnancov vybraného podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Barbara Érseková
Stratégia rozvoja podnikateľských aktivít vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Anastasiia Fesun
Vnímanie spoločenskej zodpovednosti vo vybranom podniku na Ukrajine
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ingrida Ficzová
Spoločenská zodpovednosť podniku a jej vplyv na riadiacu činnosť podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mgr. Zoltán Finta
Vplyv vonkajších a vnútorných faktorov na činnosť podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Garaj
Spoločenská zodpovednosť firmy a jej vplyv na činnosť podniku
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Gašparíková
Hodnotenie firemnej identity vo vybranej medzinárodnej spoločnosti
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nadezhda Gerasimova
Research on Russian Export Potentional of Agricultural raw materials and food
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Angelika Gombíková
Podnikateľské prostredie malých a stredných podnikov na Slovensku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Grežová
Vplyv motivačných faktorov na činnosť zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Grman, PhD.
Corporate Social Responsibility and Its Perception in the Selected Small and Medium Sized Enterprises in Slovakia and Russia
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Heliová
Trendy rozvoja podnikateľských sietí
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Hippová
Identifikácia vybranej formy vstupu medzinárodnej spoločnosti do hostiteľskej krajiny
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Romana Hlavatovičová
Motivačné faktory a ich vplyv na výkon zamestnancov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Dipl.-Bw. (FH) Felix Franz Hötzinger, PhD., MBA
Internationalization of Small and Medium Sized Enterprises in selected German Regions
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Ištvánová
Spoločenská zodpovednosť podniku v kontexte globalizácie a internacionalizácie podnikania
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Iványiová
Zhodnotenie uplatňovaných manažérskych funkcií v systéme riadenia vybraného podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marika Janíčková
Inovácie ako súčasť podnikovej kultúry pri produkcii potravinárskych výrobkov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adriána Knapíková
Vplyv faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia na činnosť vybraného podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Kohútová
Identifikácia vybranej formy vstupu medzinárodnej spoločnosti do hostiteľskej krajiny
marec 2011
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Olesya Kolchankina
How can we reduce the Russian development on Imported Cotton
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Komačková
Identifikácia pôsobenia konkurenčných síl na podnik
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Korec
Rozvoj podnikateľských aktivít vybraného podniku na domácom a zahraničnom trhu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Korec
Vedenie a motivácia ľudí ako súčasť firemnej kultúry
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Yana Koshman
Perception of Corporate Social Responsibility in the Selected Company in Ukraine
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Štýly vedenia a motivácie ako súčasť firemnej kultúry v medzinárodnej spoločnosti
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jindřiška Kourková
Komparácia možností vstupu a uplatnenia žien na trhu práce v ČR a SR
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Kovácsová
Firm Image in relation to the Corporate Social Responsibility
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Kováč
Vedenie a motivácia ľudí ako súčasť firemnej kultúry vybraného podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Králová
Internacionalizácia a jej vplyv na tvorbu podnikateľskej siete vybraného podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tatiana Kráľová
Rozvoj spoločenskej zodpovednosti a koncepcie etiky v stratégii firmy
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Kulčárová
Internacionalizácia a jej vplyv na tvorbu podnikateľskej siete vybraného podniku na Slovensku.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eliška Kulichová
Pracovná motivácia dočasných zamestnancov v spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. v Bratislavskom kraji
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Kuna
Rozdiely v národných kultúrach a ich vplyv na efektívnosť manažérskej práce
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Regína Kurčová
Corporate Social Responsibility and Its Adaptation in the Managerial Practice
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Kutliaková
Manažment inovácií vybraných výrobkov a ich uplatnenie na trhu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Ladányiová
The Impact of Factors of External and Internal Environment on Business Activity in the Selected Company
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Ladoš
Identifikácia rozvoja podnikateľskej činnosti v Lučeneckom regióne
marec 2011
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lucia Lenčéšová, PhD.
Trendy konkurencieschopnosti agropotravinárstva SR na globálnom trhu
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Magdolenová
The Motivation and Leadership as a Part of Firm Culture
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Magulová
Vedenie a motivácia ľudí ako súčasť firemnej kultúry
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Barbora Magulová
Vnímanie spoločenskej zodpovednosti podniku v kontexte internacionalizácie podnikania
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Marekovičová
Inovácie ako súčasť podnikovej kultúry vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Martonová
Realizácia vybraných manažérskych funkcií v podmienkach medzinárodnej spoločosti
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Matuška
Zhodnotenie úrovne podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Kristína Mesárošová
Hodnotenie štýlov vedenia ľudí a ich motivácie vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Mesárošová
Hodnotenie štýlov vedenia ľudí a ich motivácia vo vybranom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Mikulčíková
Hodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranej medzinárodnej spoločnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Strahinja Milojevič
Perception of Corporate Social Responsibility in a Selected Company
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Mináriková
Komparácia vnímania spoločenskej zodpovednosti podnikov na slovenskom a českom trhu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Natália Mistríková
Comparison of the Employment of Graduates between Slovakia and Spain
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Linda Mošaťová
Motivation and Leadership as a Part of Firm Culture
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Nagyová
Firemná identita a jej hodnotenie vo vybranej medzinárodnej spoločnosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Nevlahová
Trendy rozvoja podnikateľských sietí
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Kamila Ondrášová, PhD.
Corporate Social Responsibility of the Slovak Agro - Food Enterprises in the Competitive Environment
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Ondrišek
Hodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranej medzinárodnej spoločnosti
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Ondrišek
Vedenie a motivácia ľudí ako súčasť firemnej kultúry
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Ondruška
Comparison of Impact of Factors from External and Internal Environment on Business Activities in Selected Companies on the Slovak and Russian markets
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Piotrowska
Firm Identity of the Selected Multinational Company
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Marco Pister, MBA
Strategic Management - Corporate Strategy and Organizational Changes
júl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Pivko
Analýza nezamestnanosti na Slovensku po vstupe do Európskej únie
marec 2011
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dárius Polák
Dopad vybraných faktorov z externého a interného prostredia na podnikateľské aktivity vo vybranej spoločnosti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Dárius Polák
The Impact of Selected Factors from External and Internal Environments on the Business Activities in Selected Company
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Radecká
Perception of the Corporate Social Responsibility in the Context of Internationalization of Entrepreneurship
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Reháková
Uplatnenie interkulturálnej komunikácie vo vybranej medzinárodnej spoločnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Rolincová
Aplikácia podnikateľskej siete a jej vplyv na činnosť vybraného podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Rybanská
Podniková kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Sedlárová
Podniková kultúra a jej význam v činnosti podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Sládečková
Corporate social responsibility with practical application on the companyInditex
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Sláviková
Firemná identita a splolčenská zodpovednosť
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Soboňová
Komparácia postavenia malých a stredných podnikov vo vybraných regiónoch Slovenska
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oksana Sokil, PhD.
The Opportunity and Threats for the selected Ukraine Company in the Entering the International Markets
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Spišiak
Vedenie a motivácia ľudí vo vybranej spoločnosti
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Straňáková
Time Management and the Influence of Stress on the Managers in the Selected Company
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Sukovská
Leadership and Motivation as a Part of Firm Culture in the Selected Company
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Yelyzaveta Synetska
Zahraničný obchod poľnohospodárskych produktov Ukrajiny s krajinami Vyšehradskej štvorky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Szabó
Manažment výroby vybraných potravinárskych výrobkov a ich uplatnenie na domácom a zahraničnom trhu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Szatmáryová
Rozdiely v národných kultúrach a ich vplyv na efektívnosť manažérskej práce
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Šášiková
Zhodnotenie podnikateľskej činnosti v agropotravinárskom podniku na domácom trhu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dana Ševčovičová
Osobnosť manažéra v procese riadenia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Šimonovičová
Comparison of the Ecological Problems in the Selected Countries
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dana Šnajderová
Postavenie žien v medzinárodnom manažmente ľudských zdrojov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Šumská
Vnímanie a hodnotenie firemnej kultúry medzinárodnej spoločnosti vo vybraných krajinách
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Švercelová
Zhodnotenie firemnej identity a spoločenskej zodpovednosti vo vybranom podniku
marec 2011
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Renáta Šverhová
Zhodnotenie úrovne riadenia vo vybranom podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Teplá
Hodnotenie úrovne riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Ufrla
Vnímanie motivačného systému zamestnancami a vedením vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľuboš Valo, PhD.
Porovnanie podnikových kultúr národných a nadnárodných spoločností v procese internacionalizácie
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Vanyo
Vedenie a motivácia ľudí ako súčasť podnikovej kultúry
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Vargová
Perception of Firm Identity in the Selected Company
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Verešová
Spoločenská zodpovednosť podniku a jej praktická aplikácia vo vybranej spoločnosti.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Zdenka Vojteková
Vplyv faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia na činnosť podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kopylov Yehor
The Influence of Internal and External Factors of the Environment on Development of the Multinational Company
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Baldorzhi Aleksandrovich Yundunov
Consumer Behavior Examination under Changes of Income Level and Agro-Food Market Conditions
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Zaujecová
Manažment inovácií vybraných potravinárskych výrobkov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Zaujecová
Motivácia a vedenie ľudí vo vybranom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lívia Zeleňáková
Leadership and Motivation as a Part of Firm Culture
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná