Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ondřej Bučko, PhD.
Identification number: 1565
University e-mail: ondrej.bucko [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Animal Husbandry (FAaFR)

Contacts
     
Lesson     Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zdena Bakošová
Porovnanie kvality bravčového mäsa krížencov plemena mangalica a biela ušľachtilá
May 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Barcajová
Porovnanie dynamiky rastu ošípaných plemena mangalica a biela ušľachtilá podľa exicitačných typov
April 2018
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Miroslava Bednárová
Vplyv bioaktívneho chrómu na chemickú, fyzikálnu a technologickú kvalitu bravčového mäsa.
May 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Barbora Beláková
Charakteristika parametrov nutričnej hodnoty mäsa vykrmovaných kančekov
April 2020Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Eva Bobáľová
Porovnanie nutričného zloženia teľacieho, bravčového a hydinového mäsa.
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Františka Bodorová
Charakteristika kvality bravčového mäsa pod vplyvom zvýšeného obsahu trieslovín v kŕmnej dávke pre ošípané.
April 2015Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Františka Bodorová
Vplyv zvýšeného obsahu tanínov v kŕmnej dávke na kvalitu bravčového mäsa
April 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Božiková
Medzipohlavné rozdiely v technologickej kvalite a nutričnom zložení bravčového mäsa
April 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Viktória Feketeová
Analýza rozdielov v chemickom zložení a kvalite bravčového mäsa plemena Biele ušĺachtilé a Diviaka lesného
April 2018
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktória Feketeová
Porovnanie nutričnej kvality bravčového mäsa plemena Biele ušĺachtilé a Diviaka lesného
May 2016Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Funková
Efekt prídavku kurkumy do kŕmnej zmesi pre ošípané na vybrané ukazovatele nutričného zloženia bravčového mäsa.
May 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Funková
Vplyv kurkumy v kŕmnej zmesi pre ošípané na ukazovatele nutričného zloženia bravčového mäsa
May 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubica Gajdošová
Analýza nutričného zloženia bravčového mäsa a tuku plemena Mangalica pri využití diéty s obsahom slnečnice ročnej a ľanu siateho
April 2016
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľubica Gajdošová
Vplyv ľanu siateho a slnečnice ročnej v kŕmnej zmesi na zloženie mastných kyselín v mäse a tuku plemena mangalica
March 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniela Havranová
Porovnanie kvality mäsa ošípaných z konvenčných a alternatívnych systémov chovu
May 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Hellová
Analýza kvality bravčového mäsa pri využití diéty s obsahom bioaktívnych mikroprvkov
April 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Dominika Hellová
Analýza ukazovateľov technologickej kvality bravčového mäsa a jatočnej hodnoty pri triedení bravčového mäsa podľa typu svalu u plemene biele ušľachtilé.
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Denisa Hrabovcová
Charakteristika kvality bravčového mäsa ovplyvnená skrmovaním prídavku probiotík v kŕmnej dávke pre ošípané.
March 2015
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Hrabovcová
Vplyv probiotík v kŕmnej dávke na nutričné zloženie a kvalitu bravčového mäsa
April 2017Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denis Kadlečík
Charakteristika rozdielov farby a aminokyselinového zloženia mäsa rôznych druhov hospodárskych zvierat.
May 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Kebisová
Porovnanie základných parametrov kvality bravčového a kačacieho mäsa
April 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Olívia Kinclová
Analýza nutričného zloženia a kvality mäsa plemena Mangalica a jej krížencov
April 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Olívia Kinclová
Charakteristika chemického zloženia mäsa plemena Mangalica
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Rebeka Kmetyová
Charakteristika rozdielov v chemickom zložení a kvalite mäsa rôznych druhov hospodárskych zvierat
April 2017Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rebeka Kmetyová
Porovnanie chemického zloženia mäsa rôznych druhov hospodárskych zvierat.
May 2015
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Korman
Porovnanie medzipohlavných rozdielov nutričného zloženia bravčového mäsa
April 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Koštialiková
Medziplemenné rozdiely v nutričnej kvalite bravčového mäsa
May 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Koštialiková
Vplyv plemena na chemické zloženie a kvalitu bravčového mäsa
April 2018Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kováč
Vplyv hmotnosti prasiat pri narodení a odstave na ich produkčné ukazovatele a kvalitu mäsa
April 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Krivošíková
Charakteristika vybraných ukazovateľov kvality mäsa ošípaných pri využití diety obohatenej organickým zinkom.
May 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Krivošíková
Vplyv bioaktívneho zinku na chemickú, fyzikálnu a technologickú kvalitu bravčového mäsa
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Lehocká
Porovnanie kvality a záujmu konzumentov hydinového a bravčového mäsa
April 2017
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Emil Marčák
Vplyv rôznych energetických krmív na parametre výkrmnosti, zloženie jatočného tela a kvalitu bravčového mäsa.
March 2020Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Matulová
Porovnanie parametrov nutričnej kvality bravčového mäsa ošípaných z domáceho a konvenčného chovu
April 2019Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Matulová
Vplyv alternatívneho kŕmenia na produkčné ukazovatele a kvalitu bravčového mäsa v domácom chove
April 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klaudia Menyhárová
Analýza nutričného zloženia mäsa Diviaka lesného
May 2016Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Mizerová
Vplyv plemenársko-genetických postupov na kvalitu jatočných hybridov ošípaných.
April 2011
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Nagy
Vplyv bioaktívneho selénu na parametre výkrmnosti, jatočnej hodnoty a kvality mäsa ošípaných.
May 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Nagy
Vplyv skrmovania prídavku tanínu na vybrané ukazovateľe fyzikálnej a technologickej kvality bravčového mäsa.
May 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Némethová
Efekt pôsobenia tanínov na problémy súvisiace s kvalitou mäsa kančekov
May 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Némethová
Vplyv trieslovín na kvalitu a nutričné zloženie mäsa kančekov
April 2018
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Németh
Analýza jatočnej hodnoty a kvality bravčového mäsa u materských plemien ošípaných.
April 2011
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristína Nevoľníková
Vplyv prepravnej a predporážkovej záťaže na jatočnú hodnotu a kvalitu mäsa ošípaných.
April 2011
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Nociar
Rozdiely v technologickej kvalite a chemickom zložení vo vybraných svaloch ošípaných plemena Biela ušľachtilá.
April 2013
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anton Nociar
Vzťah vybraných ukazovateľov technologickej kvality bravčového mäsa a jatočnej hodnoty u plemena Biele ušľachtilé
May 2011
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Polák
Vyhodnotenie reprodukčných parametrov ošípaných na vybranej farme
April 2013
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Potočková
Využitie mäsa plemena mangalica na výrobu krajových špecialít
May 2018
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Denisa Rosičová
Riešenie problémov spojených so zákazom chirurgickej kastrácie pri produkcii bravčového mäsa
May 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Lenka Rybárová
Porovnanie kvality vybraných potravín živočíšneho pôvodu vyprodukovaných v alternatívnych alebo konvenčných spôsoboch chovu
May 2018
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Žaneta Slušná
Vplyv fytobiotík a probiotík na kvalitu bravčového mäsa
April 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Daniel Smatana
Porovnanie chmického zloženia bravčového mäsa prasničiek, kancov a bravcov využívaných vo výkrme.
April 2015
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Jakub Sporina
Vplyv kurkumy na aktivitu hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi u výkrmových ošípaných vo vzťahu k vybraným jatočným ukazovatelom
April 2020
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Šellong
Charakteristika parametrov chemickej a fyzikálno technologickej kvality mäsa plemena Biela ušľachtilá
April 2012
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Šlosiarová
Analýza obsahu tuku a vybraných mastných kyselín v mäse rôznych druhov hospodárskych zvierat
May 2019
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Šusteková
CHEMICKÉ ZLOŽENIE A ZLOŽENIE INTRAMUSKULÁRNEHO TUKU BRAVČOVÉHO MÄSA
April 2012Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Švandová
Jatočná hodnota a technologická kvalita mäsa u plemena biele ušľachtilé.
April 2011Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miloš Vanda
Vplyv ionizovanej vody na nutričné zloženie a kvalitu bravčového mäsa
May 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress