Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Identification number: 1570
University e-mail: marcela.capcarova [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

     
Graduate     
     
Projects          Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Abrhan
Včelie produkty vo výžive živočíchov
May 2016
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. et Ing. Jana Antoničová, PhD.
Efekt aplikácie patulínu vo vzťahu k príjmu prírodných látok vo výžive králikov
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Jana Antoničová, PhD.
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
May 2020
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marína Balcová
Vpvyv expozície molybdénu na vybrané parametre krvi ošípaných in vitro
April 2012
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Banásová
Vplyv deoxyvalenolu na vybrané biochemické parametre krvi ošípaných in vitro
April 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Bátiová
Vplyv peľu na antioxidačnú schopnosť potkanov
May 2011Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Bátiová
Vplyv prídavku peľu na antioxidačný potenciál krvi potkanov
April 2013Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mária Bebjaková
Erytrocyty a hemolýza
April 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Belák
Fytoaditíva vo výžive živočíchov
May 2016Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Belák
Vplyv zeolitu na vnútorné prostredie kurčiat
April 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Borovská
Fyziologický význam adipocytov v organizme živočíchov
April 2016
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lea Dufalová
Vplyv mykotoxínov na bunky krvi a organizmus živočíchov
May 2012Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lea Dufalová
Vplyv zearalenonu na biochemické, hematologické a antioxidačné parametre krvi ošípaných in vitro
April 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Rudolf Dupák
Drieň obyčajný (Cornus mas) v prevencii diabetických komplikácií
September 2023
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rudolf Dupák
Vplyv mykotoxínov na bunkovú líniu HT-29
March 2019
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rudolf Dupák
Vplyv mykotoxínov na živočíšny organizmus
April 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Fillová
Vplyv ortuti na vybrané hematologické ukazovatele krvi králikov
April 2009
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Gáspárová
Vplyv probiotického kmeňa na vybrané biochemické parametre krvi moriek
April 2015
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Grajciarová
Vplyv propolisu na aktivitu superoxiddismutázy kurčiat
May 2011
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Grajciarová
Vplyv propolisu na vybrané antioxidačné parametre krvi kurčiat
April 2013Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Habodászová
Vplyv bendiokarbamátu na vybrané biochemické parametre králikov
April 2017
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lenka Hanuliaková
Antioxidačný potenciál katechínov a ich vplyv na živočíšny organizmus
May 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Hrivnáková
Vplyv bendiokarbamátu na vybrané hematologické parametre králikov
April 2017
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Chládok
Vplyv prídavku propolisu na vybrané antioxidačné parametre krvi kurčiat
April 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Chuťková
Vplyv prídavku probiotík a humínových kyselín na vybrané antioxidačné parametre japonskej prepelice
April 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Chuťková
Vplyv probiotík a ich antioxidačných vlastností v chove japonských prepelíc
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Janíková
Vplyv kvercetínu na antioxidačné parametre krvi králikov
April 2015Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): MUDr. Peter Kišška, PhD.
Využitie pergy pri modulácii vnútorného prostredia ZDF potkanov
September 2020
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Košíková
Vplyv pergy na vybrané parametre bunkovej línie HT-29
March 2018Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Lauková
Fyziologická podstata reaktívnych foriem kyslíka a dusíka
April 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristína Lauková
Účinok pergy na antioxidačné parametre krvi ZDF potkanov
March 2018
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Stanislava Lidajová
Vplyv epikatechínu ako zložky zeleného čaju na výkonné bunky imunity
May 2015
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Stanislava Lidajová
Vplyv epikatechínu na hematologické parametre králikov
April 2017
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Júlia Lukáčová
Metabolizmus sacharidov a jeho poruchy v organizme živočíchov
April 2019Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Mackaničová
Vplyv kyseliny octovej a citrónovej na antioxidačný potenciál krvi kurčiat
April 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Melušová
Inzulín a jeho úloha v organizme živočíchov
April 2019
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Mendel
Vplyv prídavku peľu na vybrané antioxidačné parametre krvi kurčiat
April 2015Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Mičiaková, PhD.
Vplyv striebra na vybrané hematologické parametre krvi ošípaných in vitro
May 2012Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Minarovič
Vplyv prídavku propolisového extraktu na vybrané antioxidačné parametre krvi znáškového hybridu
May 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Mojtová
Aktivita superoxiddizmutázy a antioxidačný stav granulóznych buniek nosníc po expozícii olovom a molybdénom in vitro
April 2015
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Slavomíra Myjavcová
Vplyv kobaltu na antioxidačnú schopnosť vaječníkov potkanov
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vanda Neubergová
Vplyv epikatechínu na hematologické parametre krvi ošípaných in vitro
April 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Petruška, PhD.
Fyziologické účinky kvercetínu na vnútorné prostredie králikov a niektoré primárne reprodukčné funkcie ošípaných
May 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Pristášová
Vplyv drieňa obyčajného na vnútorné prostredie diabetických potkanov
March 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Rojková
Vplyv peľu na aktivitu superoxiddismutázy kurčiat
May 2011Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Rojková
Vplyv peľu na vybrané antioxidačné parametre krvi kurčiat
April 2013Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Sílešová
Vplyv kvercetínu na hematologické parametre králika
April 2017
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Adriána Sílešová
Vplyv prírodných antioxidantov na hematologické parametre králika
May 2015Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Sládečková
Antioxidačné účinky kvercetínu na živočíšny organizmus
May 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ivana Speváková, PhD.
Hodnotenie vplyvu stilbénov a mykotoxínov na humánnu epiteliálnu bunkovú líniu
September 2019
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Speváková, PhD.
Vplyv prídavku probiotík na vybrané parametre krvi sliepok
April 2015
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Szarková
Vplyv mykotoxínov na bunky krvi živočíchov
April 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Patrícia Šimková
Potenciál včelích produktov v liečbe diabetes mellitus
April 2020Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Simona Škvareninová
Hematologická charakteristika buniek krvi a ich špecifické funkcie v organizme živočíchov
April 2016
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Škvareninová
Vplyv pergy na hematologické parametre ZDF potkanov
March 2018
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Tabaček
Vplyv rias na biochemické parametre krvi králikov
April 2017
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Tokárová, PhD.
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov mykotoxínov na živočíšny organizmus
August 2016Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Vendzická
Vplyv deoxyvalenolu na vybrané hematologické parametre krvi ošípaných in vitro
April 2012
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Zubaj
Inklúzia sumaku vo výžive králikov a jeho vplyv na antioxidačné parametre krvi
May 2014
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Zubaj
Vplyv prídavku sumaku na vybrané parametre antioxidačnej ochrany králikov
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress