Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Identifikační číslo: 1570
Univerzitní e-mail: marcela.capcarova [at] uniag.sk
 
profesorka - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

     
     
     
Projekty
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1M. Capcarová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci riešiteľ projektu01.01.2012
31.12.2014
2
 Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómiiM. Capcarová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci riešiteľ projektu06.04.201831.12.2020
3 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
4 Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchovM. CapcarováBilaterálna spolupráca
garant
01.01.2010
31.12.2011
5M. Capcarová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci riešiteľ projektu
01.01.201531.12.2018
6
 Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmia mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?M. CapcarováVšeobecné výzvy
garant
01.07.2015
30.06.2019
7
 Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunkyM. CapcarováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)vedúci riešiteľ projektu01.01.201931.12.2022
8M. CapcarováVšeobecné výzvygarant
01.07.2020
30.06.2024
9 Protektívne látky ovplyvňujúce vnútorné prostredie živočíchov (Protective substances effecting internal milieu of animals).M. Capcarová
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.2009
31.12.2010
10M. CapcarováVšeobecné výzvyvedúci riešiteľ projektu za SPU01.07.2016
30.06.2020

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý