Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Identifikačné číslo: 1570
Univerzitný e-mail: marcela.capcarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČUBOŇ, J. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. -- CVIKOVÁ, P. -- PAVELKOVÁ, A. -- CAPCAROVÁ, M. -- CÍSAROVÁ, M. -- ŠEVELOVÁ, M. -- TKÁČOVÁ, J. -- BOBKO, M. The effect of raw material pre maturing on parenica steamed cheese quality. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), s. 1231--1235. ISSN 1338-5178.

Originálny názov: The effect of raw material pre maturing on parenica steamed cheese quality
Autor: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (10%)
doc. Ing. Peter Haščík, PhD. (10%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (10%)
Ing. Petronela Cviková, PhD. (10%)
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (10%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (10%)
Ing. Miroslava Císarová, PhD. (10%)
Ing. Martina Ševelová, PhD. (10%)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (10%)
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (10%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra mikrobiológie
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 8
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania: 2019
Od strany: 1231
Do strany: 1235
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: syry, senzorické analýzy, biogénne amíny, parenice, dozrievanie, mliečne výrobky, fyzikálno-chemické vlastnosti
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Posledná zmena: 07.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 07.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)