Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Róbert Drlička, PhD.
Identification number: 1571
University e-mail: robert.drlicka [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Quality and Engineering Technologies (TF)

Contacts     
     
     Final thesis
     
     
Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Details
1.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Vojtech Adamec
Tribologické skúšky rezných kvapalín
April 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Adamik, PhD.
Efektívnosť tvrdého sústruženia
April 2013Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Adamik, PhD.
Rezné materiály na obrábanie materiálov s vyššou tvrdosťou sústružením
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Andrášik
Programovanie CNC sústruhov
April 2013Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Andrášik
Využitie CNC stroja pre meranie
April 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Arpášová
Kruhová interpolácia ako ekonomické riešenie vyhotovovania otvorov
May 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. František Balko
Nástroje a náradie v CNC obrábaní
April 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Balogh
Optimalizácia stratégií frézovania
April 2020
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Bašťovanský
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľudovít Bennár
Aplikácia optických meracích metód
April 2014
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Berec
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
April 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Betka
Zhodnosť výsledného výrobku s 3D modelom
April 2020
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Filip Blažek
Nástroje a prípravky pre vŕtanie strediacich otvorov
April 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kamil Blažek
Využitie Rapid Prototypingu
May 2011Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Bojdová
Spracovanie dát z 3D skenovania
April 2017
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Buránsky
Optimalizácia CNC výroby
May 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marián Buránsky
Programovanie CNC strojov
April 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Candrák
Reverzné inžinierstvo
April 2015Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Čelko
Dokončovacie technológie pre úpravu hrán
April 2014Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Danišík
Vplyv technológie navárania na vlastnosti návaru
April 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Danišík
Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní technických disciplín
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivan Didanović
Postprocesor pre CNC sústruh LYNX 220
April 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Filip Dubeň
Skúšanie procesných kvapalín
April 2014
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Fekete
Bezpečnostné prvky vozidiel a ich vplyv na nehodovosť
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Fekete
Využitie 3D technológií pri príprave fixačných pomôcok v ortopédii a úrazovej chirurgii
April 2020
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Gajdoš
Optimalizácia technologického postupu pri výrobe na CNC
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Gajdoš
Programovanie CNC strojov
April 2013Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dragan Grujičić
Spracovanie dát z 3D meraní
April 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Haládik
CNC simulátory pre PC
April 2013
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Heldová
Stratégie meraní na súradnicových meracích strojoch
April 2014
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Holec
Programovanie CNC sústruhov
April 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Holec
Tribologické skúšky procesných kvapalín
April 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Holemý
Vplyv spôsobu aplikácie reznej kvapaliny na rezný proces
April 2016Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Hubina
Vplyv procesných parametrov na vybranú technológiu progresívneho obrábania
May 2011
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Chymo
Programovanie CNC stroja s riadením FANUC
May 2013Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Ján Chymo
Rozšírené využitie CNC frézky FCM 16 CNC
August 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Ivan
Tvorba modelu CNC frézovačky pre simuláciu v CAM systéme
April 2018
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Janeba
Optimalizácia výrobného postupu vybranej súčiastky
May 2013Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matúš Kotek
Alternatívne postupy/zariadenia pre Rapid Prototyping
April 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Kováčiková
Optimalizácia procesu vstrekovania plastov s cieľom redukcie odpadu
April 2019Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Kováč
Ochrana pred požiarmi v malých a stredných podnikoch
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Krošláková
Simulácia a verifikácia obrábania
May 2011Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Kukučka
Porovnanie dotykového a bezdotykového merania komplexných plôch
April 2019
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Lauko
Testovanie tribologických vlastností rezných kvapalín
May 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Letko
Vplyv podmienok obrábania na životnosť nástroja
April 2020
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Tomáš Liška
Aplikácia kompozitov s kontinuálnym výstužným vláknom v aditívnej výrobe
April 2021
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivan Maduda
Analýza silových účinkov pri vŕtaní
May 2011
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Pavel Makan
Vplyv stavu nástroja na vlastnosti obrobeného povrchu
April 2020Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Emil Malý
Progresívne osové nástroje
April 2014Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emil Malý
Vplyv geometrie nástroja na dynamické a tepelné javy pri vŕtaní
April 2016
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Roman Matuška
Dokončovanie povrchu súčiastok abrazívnymi procesmi
April 2013Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Matuška
Progresívne postupy dokončovania povrchov
May 2011
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Miklovič
Hodnotenie povrchov po tvrdom obrábaní (HM)
May 2011Displaying the final thesis
54.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Samuel Mikuš
Vplyv materiálu a parametrov procesu FDM na kvalitu modelu
April 2021
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Mišaga
Simulácia viacosových frézovacích operácií
April 2013
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Mišaga
Vývoj dielenského programovania NC strojov
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Novák
Využitie Rapid Prototypingu
May 2010
Displaying the final thesis
58.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Tomáš Novák
Zariadenia pre Rapid Prototyping
April 2013
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Simona Orlíková
Simulácia a verifikácia obrábania v CAM a RS CNC stroja
April 2011
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Paukov
Dynamometrické a optické monitorovanie stavu reznej hrany
April 2016
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Paukov
Monitorovanie a meranie opotrebenia nástrojov
April 2014Displaying the final thesis
62.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Péli
Vplyv uhla hrotu skrutkového vrtáka na procesné parametre
April 2019
Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Branislav Plachý
Využitie progresívnych metód trieskového obrábania
April 2020
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Privalinec
Vplyv podmienok omieľania na kvalitu povrchu
April 2016
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Pročka
Správa nástrojov a náradia
April 2017
Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Adam Púchovský
Vplyv parametrov zvárania na tvar zvaru
April 2019
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Rišian
Optimalizácia výrobného postupu vybranej súčiastky
May 2017Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Struhár
Progresívne nástroje pre trieskové obrábanie
April 2013
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Surovčík
Multifunkčné CNC zariadenia
April 2015
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Surovčík
Multifunkčné CNC zariadenia
April 2013
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bálint Szabó
Návrh a výroba súčiastky aditívnou technológiou
April 2019
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bálint Szabó
Nízkonákladové zariadenia pre Rapid Prototyping
March 2017
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Šarišský
Porovnanie 3D skenovacích/meracích metód
April 2013Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Šarišský
Reverzné inžinierstvo
May 2011Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tibor Šebök
Vplyv stratégie a parametrov programu na CMM meranie
April 2020
Displaying the final thesis
76.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marián Šteflík
Nástroje pre lisy na lisovanie hliníkových profilov
May 2012
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Švajda
Hodnotenie kvality zvarov zhotovených metódou GTAW
April 2018
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Švondra
Aplikácia simulátorov pre programovanie CNC strojov
April 2016
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Švondra
Návrh stroja pre spracovanie drevnej hmoty
April 2018
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Miroslav Tirala
Zváranie záverných spojov austenitických nehrdzavejúcich ocelí
April 2019
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Toman
Parametrické modelovanie bočnice pneumatiky
April 2017
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Tomanová
Tvorba vrstiev pre abrazívne prostredia
April 2014
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rastislav Urbaník
Automatizácia nosiča rezacieho horáka
April 2018
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Urík
Diangnostika brzdových systémov motorových vozidiel
April 2013Displaying the final thesis
85.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Richard Vančo
Vplyv výstužného vlákna kompozitu na mechanické vlastnosti dielca vyrobeného aditívnou technológiou
April 2021
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Richard Vančo
Využitie 3D tlače v kusovej výrobe
April 2019
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Varga
Tribologické skúšky procesných kvapalín
April 2015
Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Vaškor
Aplikácia tvrdonávarových kovových práškov na báze NiCrBSi metódou TIG
May 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress