Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tímea Álloová
Návrh protierózneho prielohu pre účely protieróznej ochrany v katastrálnom území Lužianky
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Angelovič
Prieskum dopravných pomerov v k.ú. Veľký Šariš pre účely pozemkových úprav
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Angelovič
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Veľký Šariš pre účely pozemkových úprav
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Bahna
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Ipeľské Úľany na účely pozemkových úprav
April 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Bajan
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Smrdáky pre účely pozemkových úprav
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Bajteková
Trávnikové využitie tráv v krajinárskych úpravách
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Zoltán Bako
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
April 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Zoltán Bako
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce na účely pozemkových úprav
May 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zoltán Bako
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Bandíková
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Námestovo
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bellay
Tvorba projektu terénnych úprav záhrady so stanovením kubatúr zemných prác
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Boc
Odvodňovacie zariadenia na poľných cestách
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Boc
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná
April 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Cagáňová
Protipovodňová ochrana územia v zátopovej lokalite minigolfového ihriska v Prievidzi
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Mário Cupák
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úprav
April 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mário Cupák
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úprav
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marianna Czakóová
Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom zatrávnenej údolnice v k. ú. Veľké Vozokany
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marianna Czakóová
Úlohy inžiniersko-geologického prieskumu pri realizácii zemných prác
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Čambálová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hájske pre účely pozemkových úprav
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Čepelová
Návrh poľnej cesty v k. ú. Krivá
April 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Čuchran
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce pre účely pozemkových úprav
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Čuchran
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matúš Dillhoff
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Hruboňovo na účely pozemkových úprav
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dóka
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Špačince
April 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Dolinský
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Senohrad
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Ferenčík
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Nitrianske Pravno pre účely pozemkových úprav
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rita Görcsösová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Cestice pre účely pozemkových úprav
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Holica
Stanovenie kubatúr zemných prác pri pokládke inžinierskych sietí v rekreačnej lokalite Lake Resort pri Moravanoch Nad Váhom
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Hollý
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Leváre pre účely pozemkových úprav
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Jagdwirthová
Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom záchytného protierózneho prielohu v k. ú. Lužianky
May 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Jagdwirthová
Vytyčovanie práce na stavbách
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Jančovičová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Oponice pre účely pozemkových úprav
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Réka Keményová
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Klasov pre účely pozemkových úprav
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Kočišová
Návrh rekonštrukcie retenčnej nádrže v Snežnici po povodni v júni 2010
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Kočišová
Poruchy, stabilizácia, údržba a oprava zemných konštrukcií
May 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Zdenko Kopunec
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Kočovce na účely pozemkových úprav
April 2020Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdenko Kopunec
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Kočovce na účely pozemkových úprav
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Zdenko Kopunec
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území pre účely pozemkových úprav
June 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Laššáková
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sihelné
April 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tamara Látková
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Dravce pre účely pozemkových úprav
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Levák
Vytýčenie poľnej komunikácie v katastrálnom území Pohranice
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tamara Malenčíková
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Martinček pre účely pozemkových úprav
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamara Malenčíková
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Martinček pre účely pozemkových úprav
May 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Mandrák
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čajkov
April 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Melich
Stanovenie kubatúr zemných prác pri úprave vodného toku Gortva v prostredí AutoCAD
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Mesárošová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čierne pre účely pozemkových úprav
May 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Margaréta Mihaličková
Komunikačné zariadenia a opatrenia v projektoch pozemkových úprav
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margaréta Mihaličková
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Veľké Vozokany pre účely pozemkových úprav
May 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Németová
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Jelšovce pre účely pozemkových úprav
June 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Nosáková
Návrh dopravných pomerov v k.ú. Golianovo pre účely pozemkových úprav
May 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klaudia Nosáková
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Golianovo pre účely pozemkových úprav
June 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Očenáš
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sampor na účely pozemkových úprav
April 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nina Pohánková
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Turany pre účely pozemkových úprav
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nina Pohánková
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Turany
April 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Pomajbiš
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Zubák pre účely pozemkových úprav
May 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Metódy určovania objemov zemných prác pri realizácii terénnych úprav
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Stanovenie kubatúr zemných prác pri terénnych úpravách v prostredí AutoCAD
May 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Selucká
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Klobušice na účely pozemkových úprav
April 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Smatana
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav
April 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Smatana
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Tesáre pre účely pozemkových úprav
May 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Stanek
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hradište pre účely pozemkových úprav
May 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Šargavý
Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
May 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Šargavý
Prieskum ohrozenosti pôdy v k. ú. Mníchova Lehota
May 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Vaško
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
May 2018Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Vaško
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území pre účely pozemkových úprav
May 2017Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Vranka
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
May 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vladimír Živáň
Rekonštrukcia poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress