Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba     Záverečná práca     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tímea Álloová
Návrh protierózneho prielohu pre účely protieróznej ochrany v katastrálnom území Lužianky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Angelovič
Prieskum dopravných pomerov v k.ú. Veľký Šariš pre účely pozemkových úprav
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Angelovič
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Veľký Šariš pre účely pozemkových úprav
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Samuel Bahna
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Ipeľské Úľany na účely pozemkových úprav
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Richard Bajan
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Smrdáky pre účely pozemkových úprav
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Bajteková
Trávnikové využitie tráv v krajinárskych úpravách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zoltán Bako
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Zoltán Bako
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce na účely pozemkových úprav
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zoltán Bako
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Bandíková
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Námestovo
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Bellay
Tvorba projektu terénnych úprav záhrady so stanovením kubatúr zemných prác
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Boc
Odvodňovacie zariadenia na poľných cestách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Boc
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Cagáňová
Protipovodňová ochrana územia v zátopovej lokalite minigolfového ihriska v Prievidzi
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Cupák
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úprav
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mário Cupák
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úprav
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marianna Czakóová
Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom zatrávnenej údolnice v k. ú. Veľké Vozokany
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marianna Czakóová
Úlohy inžiniersko-geologického prieskumu pri realizácii zemných prác
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Čambálová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hájske pre účely pozemkových úprav
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Čepelová
Návrh poľnej cesty v k. ú. Krivá
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Čuchran
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce pre účely pozemkových úprav
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Čuchran
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matúš Dillhoff
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Hruboňovo na účely pozemkových úprav
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Dóka
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Špačince
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Dolinský
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Senohrad
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Ferenčík
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Nitrianske Pravno pre účely pozemkových úprav
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Rita Görcsösová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Cestice pre účely pozemkových úprav
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Marek Henkeľ
Porovnanie kubatúr cestného zemného telesa počítaných metódou z priečnych rezov a metódou porovnania jednotlivých 3D povrchov v programe AutoCAD Civil 3D
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Holica
Stanovenie kubatúr zemných prác pri pokládke inžinierskych sietí v rekreačnej lokalite Lake Resort pri Moravanoch Nad Váhom
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Hollý
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Leváre pre účely pozemkových úprav
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Jagdwirthová
Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom záchytného protierózneho prielohu v k. ú. Lužianky
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Monika Jagdwirthová
Vytyčovanie práce na stavbách
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Jančovičová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Oponice pre účely pozemkových úprav
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Réka Keményová
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Klasov pre účely pozemkových úprav
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Kočišová
Návrh rekonštrukcie retenčnej nádrže v Snežnici po povodni v júni 2010
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Kočišová
Poruchy, stabilizácia, údržba a oprava zemných konštrukcií
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zdenko Kopunec
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Beckovská Vieska na účely pozemkových úprav
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zdenko Kopunec
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Kočovce na účely pozemkových úprav
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Zdenko Kopunec
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území pre účely pozemkových úprav
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Laššáková
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sihelné
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tamara Látková
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Dravce pre účely pozemkových úprav
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Levák
Vytýčenie poľnej komunikácie v katastrálnom území Pohranice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tamara Malenčíková
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Martinček pre účely pozemkových úprav
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tamara Malenčíková
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Martinček pre účely pozemkových úprav
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Mandrák
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čajkov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Melich
Stanovenie kubatúr zemných prác pri úprave vodného toku Gortva v prostredí AutoCAD
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Mesárošová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čierne pre účely pozemkových úprav
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Margaréta Mihaličková
Komunikačné zariadenia a opatrenia v projektoch pozemkových úprav
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Margaréta Mihaličková
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Veľké Vozokany pre účely pozemkových úprav
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Németová
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Jelšovce pre účely pozemkových úprav
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Nosáková
Návrh dopravných pomerov v k.ú. Golianovo pre účely pozemkových úprav
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Klaudia Nosáková
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Golianovo pre účely pozemkových úprav
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Očenáš
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sampor na účely pozemkových úprav
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Nina Pohánková
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Turany pre účely pozemkových úprav
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nina Pohánková
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Turany
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Pomajbiš
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Zubák pre účely pozemkových úprav
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Metódy určovania objemov zemných prác pri realizácii terénnych úprav
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Stanovenie kubatúr zemných prác pri terénnych úpravách v prostredí AutoCAD
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Selucká
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Klobušice na účely pozemkových úprav
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Smatana
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Smatana
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Tesáre pre účely pozemkových úprav
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Stanek
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hradište pre účely pozemkových úprav
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Šargavý
Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Šargavý
Prieskum ohrozenosti pôdy v k. ú. Mníchova Lehota
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Marek Vaško
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marek Vaško
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území pre účely pozemkových úprav
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Vranka
Prieskum dopravných pomerov v k.ú. Čab na účely pozemkových úprav
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Peter Vranka
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Živáň
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná