Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tímea Álloová
Návrh protierózneho prielohu pre účely protieróznej ochrany v katastrálnom území Lužianky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Angelovič
Prieskum dopravných pomerov v k.ú. Veľký Šariš pre účely pozemkových úprav
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Angelovič
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Veľký Šariš pre účely pozemkových úprav
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Bahna
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Ipeľské Úľany na účely pozemkových úprav
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Bajan
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Smrdáky pre účely pozemkových úprav
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Bajteková
Trávnikové využitie tráv v krajinárskych úpravách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zoltán Bako
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Zoltán Bako
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce na účely pozemkových úprav
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zoltán Bako
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Bandíková
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Námestovo
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Bellay
Tvorba projektu terénnych úprav záhrady so stanovením kubatúr zemných prác
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Boc
Odvodňovacie zariadenia na poľných cestách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Boc
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Cagáňová
Protipovodňová ochrana územia v zátopovej lokalite minigolfového ihriska v Prievidzi
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Mário Cupák
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úprav
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mário Cupák
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úprav
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marianna Czakóová
Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom zatrávnenej údolnice v k. ú. Veľké Vozokany
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marianna Czakóová
Úlohy inžiniersko-geologického prieskumu pri realizácii zemných prác
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Čambálová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hájske pre účely pozemkových úprav
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Čepelová
Návrh poľnej cesty v k. ú. Krivá
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Čuchran
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce pre účely pozemkových úprav
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Čuchran
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matúš Dillhoff
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Hruboňovo na účely pozemkových úprav
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Dóka
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Špačince
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Dolinský
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Senohrad
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Ferenčík
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Nitrianske Pravno pre účely pozemkových úprav
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rita Görcsösová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Cestice pre účely pozemkových úprav
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marek Henkeľ
Porovnanie kubatúr cestného zemného telesa počítaných metódou z priečnych rezov a metódou porovnania jednotlivých 3D povrchov v programe AutoCAD Civil 3D
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Holica
Stanovenie kubatúr zemných prác pri pokládke inžinierskych sietí v rekreačnej lokalite Lake Resort pri Moravanoch Nad Váhom
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Hollý
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Leváre pre účely pozemkových úprav
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Jagdwirthová
Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom záchytného protierózneho prielohu v k. ú. Lužianky
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Jagdwirthová
Vytyčovanie práce na stavbách
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Jančovičová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Oponice pre účely pozemkových úprav
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Réka Keményová
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Klasov pre účely pozemkových úprav
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Kočišová
Návrh rekonštrukcie retenčnej nádrže v Snežnici po povodni v júni 2010
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Kočišová
Poruchy, stabilizácia, údržba a oprava zemných konštrukcií
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zdenko Kopunec
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Kočovce na účely pozemkových úprav
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zdenko Kopunec
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Kočovce na účely pozemkových úprav
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Zdenko Kopunec
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území pre účely pozemkových úprav
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Laššáková
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sihelné
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tamara Látková
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Dravce pre účely pozemkových úprav
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Levák
Vytýčenie poľnej komunikácie v katastrálnom území Pohranice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tamara Malenčíková
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Martinček pre účely pozemkových úprav
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tamara Malenčíková
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Martinček pre účely pozemkových úprav
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Mandrák
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čajkov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Melich
Stanovenie kubatúr zemných prác pri úprave vodného toku Gortva v prostredí AutoCAD
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Mesárošová
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čierne pre účely pozemkových úprav
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Margaréta Mihaličková
Komunikačné zariadenia a opatrenia v projektoch pozemkových úprav
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Margaréta Mihaličková
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Veľké Vozokany pre účely pozemkových úprav
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Németová
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Jelšovce pre účely pozemkových úprav
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Nosáková
Návrh dopravných pomerov v k.ú. Golianovo pre účely pozemkových úprav
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klaudia Nosáková
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Golianovo pre účely pozemkových úprav
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Očenáš
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sampor na účely pozemkových úprav
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nina Pohánková
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Turany pre účely pozemkových úprav
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Pohánková
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Turany
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Pomajbiš
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Zubák pre účely pozemkových úprav
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Metódy určovania objemov zemných prác pri realizácii terénnych úprav
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Stanovenie kubatúr zemných prác pri terénnych úpravách v prostredí AutoCAD
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Selucká
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Klobušice na účely pozemkových úprav
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Smatana
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Smatana
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Tesáre pre účely pozemkových úprav
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Stanek
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hradište pre účely pozemkových úprav
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Šargavý
Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Šargavý
Prieskum ohrozenosti pôdy v k. ú. Mníchova Lehota
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Vaško
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Vaško
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území pre účely pozemkových úprav
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Vranka
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Peter Vranka
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Vladimír Živáň
Rekonštrukcia poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná