Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hájske pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Barbora Čambálová
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hájske pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Vo svojej bakalárskej práci sme vysvetľovali základné pojmy spojené s projektovaním líniových objektov, najmä ciest. Diplomová práca s témou Návrh poľnej cesty v katastrálom území Hájske pre účely pozemkových úprav je pokračovaním bakalárskej práce. Cieľom tejto práce je vytvoriť čo najoptimálnejší návrh, s prihliadnutím na finančné moţnosti tejto obce, vytvoriť výkresové a výpočtové podklady pre prípadnú realizáciu návrhu cesty. V jednotlivých kapitolách si pripomenieme základné pojmy a postupy.
Klíčová slova:návrh cesty, poľné cesty, zemné práce, terénne úpravy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně