Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Výučba          
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hájske pre účely pozemkových úprav
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hájske pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Vo svojej bakalárskej práci sme vysvetľovali základné pojmy spojené s projektovaním líniových objektov, najmä ciest. Diplomová práca s témou Návrh poľnej cesty v katastrálom území Hájske pre účely pozemkových úprav je pokračovaním bakalárskej práce. Cieľom tejto práce je vytvoriť čo najoptimálnejší návrh, s prihliadnutím na finančné moţnosti tejto obce, vytvoriť výkresové a výpočtové podklady pre prípadnú realizáciu návrhu cesty. V jednotlivých kapitolách si pripomenieme základné pojmy a postupy.
Kľúčové slová:
návrh cesty, poľné cesty, zemné práce, terénne úpravy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene