Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     
     
Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Calculation of earthworks flow through gortva with AutoCAD
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stanovenie kubatúr zemných prác pri úprave vodného toku Gortva v prostredí AutoCAD
Summary:
Stanovovanie kubatúr zemných prác je jednou z najdôležitejších činností pri realizácií terénnych úprav. Pre čo najpresnejší výpočet kubatúr je potrebné si vybrať čo najvhodnejšiu metódu. Každá metóda má svoje výhody a nevýhody a volí sa podľa typu stavby, jej rozsahu a charakteristiky. Podľa stanovenia objemu manipulovaných zemín v rámci úpravy terénu získavame prehľad o ekonomickej náročnosti zemných prác a slúžia aj na určenie druhu mechanizmov a časovej náročnosti pri vykonávaní prípravných prác. V diplomovej práci sme riešili možnosť využitia softvéru AutoCAD pri výpočte kubatúr zemných prác na toku Gortva v úseku úpravy od km 12,330 po km 13,783. Potok Gortva je 33 km dlhý pravostranný prítok Rimavy nížinného charakteru. Pramení v Cerovej vrchovine vo výške okolo 480 m n.m. V hornej časti tečie severným smerom, od Čierneho Potoka východným smerom. Pri Jesenskom vo výške 178 m n. m. ústi do Rimavy.
Key words:
úprava terénu, výpočet kubatúr, AutoCAD, zemné práce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited