Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     Absolvent
     
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Stanovenie kubatúr zemných prác pri úprave vodného toku Gortva v prostredí AutoCAD
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Stanovenie kubatúr zemných prác pri úprave vodného toku Gortva v prostredí AutoCAD
Abstrakt:
Stanovovanie kubatúr zemných prác je jednou z najdôležitejších činností pri realizácií terénnych úprav. Pre čo najpresnejší výpočet kubatúr je potrebné si vybrať čo najvhodnejšiu metódu. Každá metóda má svoje výhody a nevýhody a volí sa podľa typu stavby, jej rozsahu a charakteristiky. Podľa stanovenia objemu manipulovaných zemín v rámci úpravy terénu získavame prehľad o ekonomickej náročnosti zemných prác a slúžia aj na určenie druhu mechanizmov a časovej náročnosti pri vykonávaní prípravných prác. V diplomovej práci sme riešili možnosť využitia softvéru AutoCAD pri výpočte kubatúr zemných prác na toku Gortva v úseku úpravy od km 12,330 po km 13,783. Potok Gortva je 33 km dlhý pravostranný prítok Rimavy nížinného charakteru. Pramení v Cerovej vrchovine vo výške okolo 480 m n.m. V hornej časti tečie severným smerom, od Čierneho Potoka východným smerom. Pri Jesenskom vo výške 178 m n. m. ústi do Rimavy.
Kľúčové slová:
úprava terénu, výpočet kubatúr, AutoCAD, zemné práce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene