Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
Absolvent     
     
     
Projekty
     
Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Nitrianske Pravno pre účely pozemkových úprav
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Nitrianske Pravno pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Zadaná diplomová práca sa zaoberá návrhom hlavnej poľnej cesty vo vopred zvolenom katastrálnom území. Cieľom je vypracovanie projektu s pridanou výkresovou prílohou. Úvodná časť práce pozostáva z teoretického spracovania problematiky návrhu poľných ciest. V ostatných kapitolách je popísaný konkrétny postup návrhu poľnej cesty ako aj zásady, ktoré treba pri návrhu dodržiavať. Výsledkom práce je projekt poľnej cesty s priloženou výkresovou dokumentáciou a textovou časťou opisujúcou navrhnutý projekt.
Kľúčové slová:
poľná cesta, niveleta, cestné teleso, vedenie trasy, vozovka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene