Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     Graduate
     
Lesson     Final thesis     
Projects
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Project of ground shaping of garden slope
Written by (author):
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Tvorba projektu terénnych úprav záhrady so stanovením kubatúr zemných prác
Summary:
V práci sme sa venovali problematike riešenia terénnej úpravy svahovitej záhrady, tak aby sme uspokojili požiadavky investora. Vytvorili sme plnohodnotný projekt obsahujúci parkovisko, schodiská, tvorbu násypu terasy ako aj úpravy svahov vegetačnými tvárnicami a opornými múrikmi. Pre jednotlivé objekty sme vytvorili technickú dokumentáciu, rozpočet aj bilanciu zemných prác. Pri tvorbe projektu sme používali vlastné podklady získané terénnymi meraniami a laboratórnym prieskumom.
Key words:
terén, rozpočet, schodisko, úprava, projekt, náklady, oporný, múr, model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited