Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     Absolvent
     
Výučba
     
     
Projekty
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Golianovo pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Klaudia Nosáková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Golianovo pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Cestná sieť, predovšetkým poľnohospodárska a lesná dopravná sieť, ovplyvňuje organizáciu pôdneho fondu zo všetkých líniových zariadení a opatrení najvýznamnejšie. Okrem dopravnej funkcie plní so svojimi priekopami aj funkciu protieróznej ochrany a spolu so sprievodnou vegetáciou dotvára celkový ráz krajiny. Bakalárska práca je zameraná na prieskum, zmapovanie a analýzu dopravných pomerov v obvode pozemkových úprav k. ú. Golianovo. Prieskum dopravných pomerov sa zaoberá analýzou súčasného stavu existujúcich dopravných pomerov v rámci poľných a lesných ciest, stanovením ich kategórií, posúdením dopravného systému a z hľadiska jeho funkcie a posúdením technického stavu sprievodných objektov. Analýza súčasného stavu sa zameriava na skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. Výsledkom prieskumných prác je súhrnná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu.
Kľúčové slová:
pozemkové úpravy, prieskum dopravných pomerov, legislatíva a normalizácia pri komunikáciách

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene