Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Jelšovce pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Zuzana Németová
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Halva, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Jelšovce pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Záverečná práca sa zaoberá prieskumom dopravných pomerov v obci Jelšovce pre účely pozemkových úprav. Prieskumom dopravných pomerov sme zisťovali aktuálny stav existujúcich komunikácií v riešenom území a zistené komunikácie sme analyzovali z hľadiska označenia cesty, teda či ide o poľnú cestu, lesnú cestu, miestnu komunikáciu alebo štátnu cestu. Následne sme identifikovali kryt jednotlivých komunikácií, zamerali šírku každej cesty, všímali si sprievodnú vegetáciu a odvodnenie cesty, tak isto sme posúdili v akom technickom stave sa jednotlivé cesty nachádzajú. S nameranými skutočnosťami sme jednotlivé poľné cesty zaradili podľa voľnej koruny šírky cesty do kategórie poľných ciest s prislúchajúcou návrhovou rýchlosťou. Rovnako sme pri prieskume zisťovali existujúce cestné objekty a charakterizovali ich z aspektu technického stavu. Výsledkom práce sú sumárne bilancie existujúcich komunikácií, ktoré sú uvedené v prehľadných tabuľkách na konci práce.
Klíčová slova:doprava, pozemkové úpravy, cesty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně