Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
Graduate
     
     
Final thesis
     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Flood Protection Area in Flood Site Minigolf in Prievidza
Written by (author): Ing. Natália Cagáňová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Protipovodňová ochrana územia v zátopovej lokalite minigolfového ihriska v Prievidzi
Summary:Diplomová práca ktorou sa zaoberáme, spracováva protipovodňovú ochranu v zátopovej lokalite minigolfového ihriska Golfík v Prievidzi pri rieke Nitra. V roku 2010 došlo na tomto území k rozsiahlym záplavám pozdĺž celej rieky, i napriek tomu, že hlavnú povodňovú vlnu vyvolala rieka Handlovka v centre mesta, rieka Nitra sa vyliala a spôsobila zaplavenie okrajových území mesta Prievidza a záujmového územia minigolfu Golfík. Na začiatku práce oboznamujeme preto čitateľa s charakteristikami a povahou rieky Nitra, aby sme lepšie pochopili jej morfológiu a správanie. Našou snahou je preto navrhnúť vhodné ekologicko-technické opatrenia, ale zároveň nepozmeniť špecifickú štruktúru, stavbu okolia a samotnej rieky. Navrhované protipovodňové opatrenie je budované z kamenných gabionových matracov, ako ekologické, šetrné a v dnešnej dobe vyhľadávaná technológia stabilizácie vodných tokov a svahov. Vybrané protipovodňové opevnenie podrobne opisujeme v samostatnej kapitole. Pri návrhu sme vychádzali zo geomorfologických a hydrologických charakteristík záujmového územia, terénneho reliéfu a estetického pôsobenia na okolie. Oboznámime sa s problematikou povodní na rieke Nitra na zvýšenie protipovodňovej ochrany. Stupeň protipovodňovej ochrany, ktorým sa zaoberáme v našej diplomovej práci, je dostačujúci a napĺňa stanovené kritéria. Vybudovaním gabionovej ochrannej steny sa zamedzí vylievanie rieky na úžitkové plochy nielen v záujmovom území, ale aj v ostatných okrajových častiach mesta Prievidza. Stena vybudovaná na tomto území, by dokázala zadržať povodňovú vlnu a odraziť jej účinok. Ochranný účinok je doplnený ešte o novú výsadbu drevín a bylinnej vegetácie hydrofitných rastlín.
Key words:
protipovodňová ochrana, gabionové matrace, povodeň, povodňová vlna, vodné stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited