Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     Absolvent     
     
     
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Protipovodňová ochrana územia v zátopovej lokalite minigolfového ihriska v Prievidzi
Autor:
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Protipovodňová ochrana územia v zátopovej lokalite minigolfového ihriska v Prievidzi
Abstrakt:
Diplomová práca ktorou sa zaoberáme, spracováva protipovodňovú ochranu v zátopovej lokalite minigolfového ihriska Golfík v Prievidzi pri rieke Nitra. V roku 2010 došlo na tomto území k rozsiahlym záplavám pozdĺž celej rieky, i napriek tomu, že hlavnú povodňovú vlnu vyvolala rieka Handlovka v centre mesta, rieka Nitra sa vyliala a spôsobila zaplavenie okrajových území mesta Prievidza a záujmového územia minigolfu Golfík. Na začiatku práce oboznamujeme preto čitateľa s charakteristikami a povahou rieky Nitra, aby sme lepšie pochopili jej morfológiu a správanie. Našou snahou je preto navrhnúť vhodné ekologicko-technické opatrenia, ale zároveň nepozmeniť špecifickú štruktúru, stavbu okolia a samotnej rieky. Navrhované protipovodňové opatrenie je budované z kamenných gabionových matracov, ako ekologické, šetrné a v dnešnej dobe vyhľadávaná technológia stabilizácie vodných tokov a svahov. Vybrané protipovodňové opevnenie podrobne opisujeme v samostatnej kapitole. Pri návrhu sme vychádzali zo geomorfologických a hydrologických charakteristík záujmového územia, terénneho reliéfu a estetického pôsobenia na okolie. Oboznámime sa s problematikou povodní na rieke Nitra na zvýšenie protipovodňovej ochrany. Stupeň protipovodňovej ochrany, ktorým sa zaoberáme v našej diplomovej práci, je dostačujúci a napĺňa stanovené kritéria. Vybudovaním gabionovej ochrannej steny sa zamedzí vylievanie rieky na úžitkové plochy nielen v záujmovom území, ale aj v ostatných okrajových častiach mesta Prievidza. Stena vybudovaná na tomto území, by dokázala zadržať povodňovú vlnu a odraziť jej účinok. Ochranný účinok je doplnený ešte o novú výsadbu drevín a bylinnej vegetácie hydrofitných rastlín.
Kľúčové slová:
protipovodňová ochrana, gabionové matrace, povodeň, povodňová vlna, vodné stavby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene