Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom zatrávnenej údolnice v k. ú. Veľké Vozokany
Autor: Ing. Marianna Czakóová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom zatrávnenej údolnice v k. ú. Veľké Vozokany
Abstrakt:DDiplomová práca je zameraná na návrh vhodného protierózneho opatrenia pre územie ohrozené vodnou eróziou. Cieľom práce je na základe eróznej ohrozenosti územia z hľadiska vodnej erózie pôdy v katastrálnom území Veľké Vozokany, navrhnúť vhodné protierózne opatrenie pre následné zníženie, prípadne obmedzenie eróznych procesov v krajine. V prvej časti sa opieram o všeobecné informácie o vodnej erózii, ktoré sú dôležité pre lepšie chápanie samotných procesov erózie, na základe ktorých sa posudzuje náchylnosť územia na ohrozenosť vodnou eróziou, na základe ktorých sa neskôr navrhne vhodné protierózne opatrenie. Pričom je potrebné poznať charakteristiky o území na základe analýza súčasného stavu, ktorá vychádza zo spracovaných materiálov o území, zahŕňa všeobecnú charakteristiku územia, prírodné pomery a súčasný stav krajiny. Vstupnými údajmi pre konkrétny návrh protierózneho opatrenia sú informácie o vodohospodárskych pomeroch územia. Na základe zhromaždených údajov a výpočtov sme pre dané územie navrhli a stanovili návrhové parametre zatrávnenej údolnice parabolického tvaru, ktorá zmierni erózne procesy a vymedzí tak dráhu sústredeného povrchového odtoku.
Kľúčové slová:vodná erózia, zatrávnená údolnica, protierózne opatrenia, vodohospodárske pomery, ochrana územia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene