Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
     
Lesson
     
     
Projects
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Land protection against water erosion by proposed anti-erosion ditch in the cadastral Lužianky
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Ing. Karol Šinka, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom záchytného protierózneho prielohu v k. ú. Lužianky
Summary:Cieľom predkladanej diplomovej práce je ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom záchytného protierózneho prielohu v k. ú. Lužianky. V rámci prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky je charakterizovaná erózia vo všeobecnosti, ďalej triedenie erózie podľa činiteľa, intenzity a formy. V práci sú tiež bližšie špecifikované technické, organizačné, agrotechnické a biologické protierózne opatrenia. V rámci výsledkov práce sú uvádzané výpočty akumulácie ako i retencie. Na základe týchto výpočtov sú ďalej stanovené parametre záchytného protierózneho prielohu ako sú hĺbka, šírka, plocha a objem výkopu prielohu.
Key words:
protierózny prieloh, vodná erózia, protierózne opatrenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited