Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom záchytného protierózneho prielohu v k. ú. Lužianky
Autor: Ing. Monika Jagdwirthová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom záchytného protierózneho prielohu v k. ú. Lužianky
Abstrakt:Cieľom predkladanej diplomovej práce je ochrana územia pred vodnou eróziou návrhom záchytného protierózneho prielohu v k. ú. Lužianky. V rámci prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky je charakterizovaná erózia vo všeobecnosti, ďalej triedenie erózie podľa činiteľa, intenzity a formy. V práci sú tiež bližšie špecifikované technické, organizačné, agrotechnické a biologické protierózne opatrenia. V rámci výsledkov práce sú uvádzané výpočty akumulácie ako i retencie. Na základe týchto výpočtov sú ďalej stanovené parametre záchytného protierózneho prielohu ako sú hĺbka, šírka, plocha a objem výkopu prielohu.
Kľúčové slová:protierózny prieloh, vodná erózia, protierózne opatrenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene