Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Oponice pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Dominika Jančovičová
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Oponice pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom vedľajšej poľnej cesty v zadanom katastrálnom území. Hlavným cieľom je vypracovanie projektu, ktorého súčasťou bude výkresová dokumentácia. V úvodnej časti sa čitateľ oboznámi s teoretickým výkladom danej problematiky. Ostatné kapitoly popisujú konkrétny postup a zásady, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou samotného návrhu. Návrh poľnej cesty prihliada na finančné možnosti a snaží sa o čo možno najoptimálnejší návrh s prihliadnutím na prípadnú budúcu realizáciu cesty.
Klíčová slova:zemné práce, návrhová rýchlosť, vedenie trasy cesty, návrh poľnej cesty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně