Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
Graduate
     
Lesson     Final thesis     
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Draft of a cart-road in the cadastral area Oponice for landscaping purposes
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Oponice pre účely pozemkových úprav
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom vedľajšej poľnej cesty v zadanom katastrálnom území. Hlavným cieľom je vypracovanie projektu, ktorého súčasťou bude výkresová dokumentácia. V úvodnej časti sa čitateľ oboznámi s teoretickým výkladom danej problematiky. Ostatné kapitoly popisujú konkrétny postup a zásady, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou samotného návrhu. Návrh poľnej cesty prihliada na finančné možnosti a snaží sa o čo možno najoptimálnejší návrh s prihliadnutím na prípadnú budúcu realizáciu cesty.
Key words:
zemné práce, návrhová rýchlosť, vedenie trasy cesty, návrh poľnej cesty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited