Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
Graduate     Lesson          
Projects     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Draft of a cart-road in the cadasral area Veľké Vozokany for landscaping purposes
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Veľké Vozokany pre účely pozemkových úprav
Summary:
Návrh siete poľných ciest možno považovať za povinnú a najdôležitejšiu súčasť projektu spoločných zariadení a opatrení vykonávaných v rámci projektov pozemkových úprav. Diplomová práca je pokračovaním bakalárskej práce, ktorá bola zameraná na vysvetlenie základných pojmov a prehĺbenie poznatkov z oblasti problematiky poľných ciest. Cieľom tejto práce je naprojektovanie optimálneho návrhu trasy poľnej cesty v konkrétnom území a zabezpečenie výpočtových podkladov a výkresovej dokumentácie.
Key words:
cesty, poľné cesty, návrh cesty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited